Jobbet "Introduktionsstilling i karkirurgi" er udløbet

Region Nordjylland

Karkirurgi: Læger

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Introduktionsstilling i karkirurgi, Karkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.
 
En et-årig introduktionsstilling i Karkirurgi (nr. 8001-37-31-i-1), Karkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller efter aftale.
 
Karkirurgisk afdeling varetager al karkirurgi inklusiv endovaskulær behandling for hele Region Nordjylland. Afdelingen driver desuden i samarbejde med Sygehus Vendsyssel Veneklinikken på Frederikshavn Sygehus. Denne klinik varetager hovedparten af varicebehandlingen i Regionen.
Karkirurgisk afdeling vægter uddannelsesfunktionen højt, og stillingen vil danne et godt grundlag for at vurdere, om din fremtidige karriere ligger inden for karkirurgien eller et af de andre kirurgiske specialer, da der normalt vil kunne gives meritoverførsel for 6 måneder ved overgang til introduktionsuddannelser inden for kirurgi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi eller urologi.
I dagtiden vil der være funktion ved Karkirurgisk afdeling samt i begrænset omfang ved Veneklinikken, Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn. Der er vagt fra vagtværelse fælles med Hjerte-, lungekirurgisk afdeling.
 
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Norbert Gehr, tlf. 97 66 46 15,( ng@rn.dk) , eller ledende overlæge Allan K. Hansen, tlf. 97 66 46 11 eller pr. mail (akh@rn.dk).
 
Ansøgning med dokumentation for uddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. sendes, helst pr. mail, til:
 
Ledende overlæge Allan K. Hansen
Karkirurgisk afdeling
Aalborg Universitetshospital
9000  Aalborg
e-mail: akh@rn.dk
 
Ansøgningsfrist: 22. marts 2018