Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Overlæge søges til Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital søger en overlæge med tiltrædelse den 1. juni 2018 eller snarest derefter.  
Stillingen skal besættes med speciallæge i intern medicin: kardiologi. Ansøgeren skal have bred kardiologisk erfaring og vil indgå i afdelingens speciallægeteam med mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der har speciel interesse. Det forventes, at overlægen deltager aktivt i afdelingens forsknings- og kvalitetsprojekter samt medvirker til varetagelse af afdelingens uddannelsesforpligtigelser – herunder indgår i funktionen som vejleder for yngre læger. Der lægges vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale. 
Overlægen indgår i speciallægevagt med tilstedeværelse på tjenestestedet indtil kl. 21.00 på hverdage og kl. 18.00 på lørdage/søndage/helligdage med efterfølgende rådighedsvagt fra hjemmet.   
Stillingen er organisatorisk placeret i afdelingens stab med reference til afdelingsledelsen for Hjerteafdelingen, Bispebjerg & Frederiksberg Hospital.    
Hjerteafdelingen har en speciallægestab på 34 samt årligt 10.000 indlæggelser og 80.000 ambulante kontakter. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har et optageområde på 420.000 borgere.    
 
Ansættelsesvilkår    
Stillingen er en fuldtidsstilling uden højeste arbejdstid. Stillingen er forbundet med vagtforpligtelse.    
Hjerteafdelingen har aktiviteter på både Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.    
Ansættelse vil ske i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Regionernes Lønnings¬ og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.    
Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen, jf. vejledningen: ”Faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger” gældende fra den 25. juni 2013.    
 
Ansøgningsprocedure    
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret ledende overlæge Charlotte Sørum på telefon 40 26 19 23.    
Ansøgningsfristen er den 3. april 2018 kl. 08.00.    
Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til de 7 kompetenceområder, og der lægges vægt på, at du i videst muligt omfang dokumenterer kvalifikationer inden for disse kompetencer.    
Ansøgning, CV, publikationsliste samt dokumentation af formelle og faglige kompetencer bilægges ansøgningen og sendes online via linket på siden. Publikationer ønskes ikke medsendt, men rekvireres, hvis det måtte ønskes. 
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Kontaktperson
  Charlotte Sørum
  Charlotte.Soerum@regionh.dk
  40261923
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  210766
 • Quick-nr.
  330166
 • Ansøgningsfrist
  03-04-2018


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Adresse
  Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV
 • Kontaktperson
  Charlotte Sørum
  Charlotte.Soerum@regionh.dk
  40261923
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  210766
 • Quick-nr.
  330166
 • Ansøgningsfrist
  03-04-2018

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge søges til Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.