Jobbet "Uddannelsesansvarlig overlæge" er udløbet

Region Midtjylland

Hjertesygdomme, Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Uddannelsesansvarlig overlæge til nystartet hjerteafdeling -med stærk puls
  
Talent og potentiale. Det har du et opmærksomt og nysgerrigt blik for at få til at gro, som vores nye uddannelsesansvarlige overlæge.
 
Om nogen evner du i samarbejde med afdelingsledelsen og kollegerne i læge- og sygeplejegruppen, at få skabt rammerne for at uddannelse bliver en del af afdelingens DNA. Hvor supervision, vejledning og læring altid er en mulighed og lige ved hånden.
 
Med din hjælp skal det blive tydeligere, hvordan speciallæger og yngre læger sammen skaber læring og flytter sig lidt hver eneste dag. Sådan at vores kernefaglighed som ny hjerteafdeling træder synligt frem og vores patientforløb flytter sig med de nye muligheder, der gives med ny teknologi, viden og rammer for ændret organisering af arbejdet. 
 
Aktuelt handler det om, hvordan vi på tværs af fag og specialer omstiller os og præger tilløbet til, at vi om bare 24 måneder rykker sammen og ind i et helt nyt Akuthospital i Gødstrup.
 
Aktuelt handler det også om, at vi er ved at udbrede kompetencerne til at kunne ekkokardiografiere, og det handler om, at vi oplever et boom i efterspørgslen på introduktionsstillinger.. hos os.
 
Alt sammen muligheder du skal gribe og omsætte til attraktive uddannelses – og introduktionsforløb. Om det er oplæg fra yngre læger på morgenkonferencen med afsæt i en konkret patientcase der er anledningen eller om det er mere struktur for supervision eller noget helt tredje der skal til for at lave håndholdte forløb for de yngre læger, det er op til dig at facilitere.
 
Vores ambition er, at uddannelse ikke er noget man vælger til og fra, men altid har med sig som mulighed på en hjertemedicinsk afdeling, hvor mange akutte patienter gør, at alle dage er forskellige. Denne puls som er et samarbejdende akutspeciale til del, den skal du trives med at mærke. For dig rummer alle situationer og nærvær i patientkontakter potentiale for optimeret behandling og emne for refleksion og læring.
 
Du skal: have overblik over og indblik i lige netop det som en omskiftelig hverdagen giver af muligheder for systematisk læring og uddannelse. Hvor du med et blik på vagberedskab og fremmødeprofiler trækker lige præcis det timeout kort, der er brug for til supervision og situationsnær feedback.
 
Målet for dit arbejde skal være, at de yngre læge-kolleger føler sig set og hjulpet på vej hver især. Og de skal vide at vi værdsætter deres input og engagement. Gruppen af speciallæger skal opleve at sparringen med yngre læger giver værdi for dem og hele afdelingen. Dermed ruster vi os til at være en faglig attraktiv og ambitiøs hjerteafdeling også i fremtiden.
 
Med dig på holdet er vi klar til at løfte blikket allerede nu og i morgen, for at styrke og udbrede den stærke forskningsaktivitet og læringskultur, som gror på hospitalet og i afdelingen Hjertesygdomme HEV.

Vagt
Indenfor det kardiologiske område er der to vagtlag med tilstedeværelsesvagt i Herning. Begge vagtlag deles med medicinsk afdeling. En kardiologisk forvagt som består af introduktionslæger og læger i hoveduddannelsesstilling, og en bagvagt som består af læger i hoveduddannelsesstilling og afdelingslæger.

Der er kardiologisk boligvagt, som dækkes af kardiologerne, og til stillingen er knyttet deltagelse i boligvagten.

Hjertesygdomme bidrager desuden til den medicinske tilstedeværelsesvagt, hvor man skal forvente 1-2 tilstedeværelsesvagter i løbet af 10 uger.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin og kardiologi. Hjertesygdommes størrelse og antallet af speciallæger i afdelingen muliggør en subspecialisering. Interesserede ansøgere opfordres til at kontakte afdelingen for at høre nærmere om mulighederne.

Det forventes, at ansøger har dokumenterede kompetencer indenfor det kardiologiske forsknings- og udviklingsarbejde, indenfor det uddannelsesmæssige område, og kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst mulig omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetenceområder.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst indenfor området, indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Ansættelse vil være betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Troels Niemann på tlf.nr. 3070 9012.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på www.ofir.dk ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
 
Ansøgningen må være os i hænde senest torsdag den 5. april 2018.

Stillings- og funktionsbeskrivelse