Jobbet "Ledende lægesekretær søges til Akutsekretariatet Fælles Akut Modtagelsen (FAM) Sygehus Sønderjylland i Aabenraa." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt
Er du en dygtig og inspirerende personaleleder?  
Vil du gerne sætte dit præg på en afdeling i udvikling?  
Trives du godt i en dagligdag med fart på?  
 
Hvis ja, så er Akutsekretariatet FAM noget for dig!  
 
Dine opgaver som ledende sekretær omfatter bl.a.:  
• En leder, der kan varetage den daglige personaleledelse af lægesekretærerne  
• En leder, der kan sikre koordination og prioritering af opgaverne, så kvalitetsmålene overholdes  
• En leder, der kan involvere sekretærerne i forhold, der kan sikre udvikling og effektivitet i opgaveløsningen.  
• En leder der kan sikre en målrettet kompetenceudvikling for sekretærerne, der ruster dem endnu bedre til nuværende og fremtidige opgaver  
• Du vil indgå i et ledelsesteam med afdelingssygeplejersker og specialeansvarlige overlæger samt afdelingsledelsen.  
 
 
Om Fælles Akut Modtagelsen (FAM)  
Fælles Akut Modtagelsen (FAM) er en sammenlægning af skadestue/skadeklinikker (FAM1) og en fælles akutmodtagelse FAM (FAM 2), der modtager alle patienter til indlæggelse i op til 48 timer indenfor specialerne kardiologi, medicin, gynækologi, kirurgi og ortopædkirurgi. Desuden har FAM et tæt samarbejde med psykiatrien, da de akutte psykiatriske patienter indlægges via FAM. Derudover øges FAM om 2 år med flere sengepladser, da den akutte neurologi, den akutte urologi samt flere akutte medicinske patienter vil skulle modtages i FAM.  
 
Akutsekretariatet er et team på 28 erfarne og dygtige akutsekretærer, som glæder sig til at byde en ny leder velkommen.  
Alle akutsekretærer er ansat på samme vilkår, kan alle udføre de samme opgaver og indgår i en fastlagt jobrotation mellem de to etager (FAM1 og FAM2)  
Akutsekretariatet er døgndækkende alle ugens dage og varetager derfor også alle akutte opgaver for hele huset efter kl. 16 og i weekender samt helligdage. Vagterne er fordelt på dag-, mellem-, aften- og nattevagt, og man har derudover vagt hver 3. weekend.  
 
Akutsekretariatets opgaver er alle former for skriveopgaver i FAM, og akutsekretærerne varetager receptionsfunktionen i samarbejde med flowmasteren på FAM 1 og FAM 2 samt deltager i modtagelse af traumer.  
 
Udvalgte sekretærer har specialfunktioner fx Cosmic-superbruger, vagtplanlægger, pjeceansvarlig m.v.  
 
Vi lægger vægt på, at du:  
• Har personlig gennemslagskraft  
• Forstår at skabe mål og fremdrift  
• Er god til dialog og samarbejde  
• Forstår at uddelegere og involvere dine medarbejdere  
• Kan prioritere din tid og planlægge dit eget arbejde  
 
Vi forventer, at du:  
• Er uddannet lægesekretær  
• Har erfaring med at effektivisere arbejdsgange og processer  
• Er struktureret og arbejder selvstændigt  
• Er empatisk, engageret og omstillingsparat  
• Har energi, gejst og en positiv indstilling til opgaverne  
• Kan igangsætte og understøtte forandringsprocesser  
• Har lyst til at bidrage med dine erfaringer og samarbejde med vores velfungerende tværfaglige ledelsesteam  
• Har en videreuddannelses på diplomniveau indenfor ledelse eller ønsker at påbegynde en sådan  
 
Vi tilbyder:  
• Et selvstændigt og ansvarsfuldt lederjob  
• En arbejdsplads i udvikling  
• Mulighed for faglig og personlig udvikling  
• Ledelsesmæssig støtte og sparring af erfarent lederteam  
• Engagerede og kompetente medarbejdere og kolleger  
Løn- og ansættelsesvilkår  
Sker i henhold til overenskomst og aftale med HK.  
 
Yderligere oplysninger/ kontakt  
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte oversygeplejerske Helle Overgaard på telefon 7997 1005 eller konstitueret ledende lægesekretær Rikke Schmidt på telefon 7997 1020  
 
Ansøgningsfrist og samtale  
Ansøgningsfristen er onsdag den 21. marts 2018 kl. 12.00.  
Ansættelsessamtaler er planlagt til fredag den 23. marts 2018