Jobbet "Introduktionsstilling i klinisk biokemi " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B Winsløwsvej 4, Indgang 18 Penthouse, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi er der 2 introduktionsstillinger (nr. 4202.51-60.i.01 og 2) ledige til besættelse, den ene stilling er pr. 1. april 2018 eller efter aftale, og den anden stilling fra den 1. oktober 2018. Til stillingerne er der tilknyttet dagvagt.  
 
Et vigtigt formål med introduktionsuddannelsen er at afklare, om du har lyst til og er egnet til at fortsætte med en speciallægeuddannelse i klinisk biokemi.  
 
Du kan læse om specialet klinisk biokemi og om uddannelsen til speciallæge i klinisk biokemi i Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Biokemi, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, på  
 
http://www.sst.dk/publ/div/Maalbesk_pdf/Klinisk_biokemi_0204_101.pdf  
 
 
Uddannelsesprogrammet kan læses på:  
http://www.ouh.dk/wm197374  
 
 
Stillingen indebærer arbejde dels med forskning og dels med vurdering, fortolkning og rådgivning vedrørende klinisk biokemiske analyser. Desuden vil du blive inddraget i funktioner vedrørende kvalitetssikring og samtidig deltage i afdelingens undervisningsopgaver.  
 
Du tilbydes en forskningsmæssig uddannelse med udgangspunkt i et forskningsprojekt, som du selv er med til at definere. Du vil under vejledning lære at bearbejde, analysere og dokumentere dine forskningsresultater, og med henblik på præsentation af resultater vil du lære at holde foredrag og undervise. Du kan læse nærmere om afdelingens forskningsområder på:  
 
http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm117289  
 
 
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi er en tværfaglig klinisk afdeling med de to specialer, Klinisk Biokemi og Klinisk Farmakologi, og er fysisk placeret på Odense Universitetshospital. Vi er ca. 265 medarbejdere og udfører over 10 millioner analyser om året. Inden for de to specialer har vi stor udrednings- og rådgivningsaktivitet, herunder lægemiddelinformation og udredning af patienter med blødning eller tromboser. Afdelingen har en lang række undervisningsopgaver ved flere uddannelser på Syddansk Universitet og i forhold til bioanalytikerstuderende.  
 
Afdelingens forskning er højt prioriteret, især inden for områderne metabolisk syndrom, kardiovaskulære sygdomme, trombocytsygdomme og farmakogenetik.  
 
Dine opgaver bliver at:  
 
• Rådgive kolleger på andre kliniske afdelinger  
• Deltage i forskningsprojekter  
• Deltage i arbejde vedrørende laboratorieanalyse og kvalitetssikring  
 
Vi ser gerne, at du:  
 
• Har lyst til forskning  
• Har lyst til faglig og personlig udvikling  
• Er engageret og god til at samarbejde  
 
Vi tilbyder:  
 
• Gode forskningsmuligheder  
• Engageret og dygtigt personale  
• En afdeling med gang i mange nye projekter  
 
Arbejdssted er Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH.  
 
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til regionernes Lønnings- og takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.  
 
Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til professor, overlæge Lars Melholt Rasmussen på mobil 2112 8116 eller til overlæge Mads Nybo på mobil 2055 3952.