Jobbet "Speciallæge med speciale i endokrinologi søges til Endokrinologisk sektion, Medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
Ved Endokrinologisk sektion, Medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus (SVS), er en stilling som overenskomstansat overlæge eller afdelingslæge med speciale i endokrinologi, afhængig af kompetencer, ledig til besættelse 1. april 2018 eller senere.  
 
Endokrinologisk sektion, Medicinsk afd, SVS, varetager diagnostik og behandling af endokrinologiske sygdomme i et optageområde på ca. 230.000 indbyggere.  
Klinikken består i Esbjerg af en sengeafsnit på aktuelt 5 senge og et fuldt udbygget endokrinologisk ambulant tilbud med diabetes amb. (5 diabetessygeplejersker, diætist, fodsårsklinik, øjenfotoscreening), thyreoidea amb. (UL-skanner), osteoporose amb. (DEXA skanner) og neuroendokrinologisk amb. Desuden et forskningsamb. (4 ph.d.stud, 2 sygepl.). I Grindsted er der ugentligt diabetesambulatorium.
 
Der er tæt samarbejde lokalt med øvrige medicinske sektioner samt nuklearmedicinsk afd., radiologisk afd., ortopædkirurgisk afd., ØNH afd., patologisk inst. og obstetrisk afd. Regionalt er der forsknings og klinisk samarbejde med de øvrige endokrinologiske klinikker og universitetsafdelingerne på OUH.  
Til klinikken er tilknyttet 3 speciallæger i endokrinologi, 2 hovedudd.stillinger og 2-4 øvrige udd.stillinger. 
 
Den der ansættes i stillingen skal være speciallæge i endokrinologi.  
Til stillingen vil blive knyttet et fagligt ledelsesansvar for et eller flere subspecialer afhængig af interesser. Der forventes gode evner til faglig udvikling herunder kvalitetssikring og forskning.  
Til stillingen hører en vagtforpligtigelse i form af deltagelse i enten medicinsk bagvagt eller speciallæge bagvagt.  
Det er muligt at få stillingen til at omfatte forskningsopgaver efter aftale.  
 
Sydvestjysk Sygehus 
Sydvestjysk Sygehus er akut sygehus for patienter boende i den sydvestlige del af Region Syddanmark. Der er matrikler i Esbjerg og Grindsted. Akutte medicinske patienter indlægges via FAM, fælles akut modtageafdeling. Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, reumatologi, onkologi) med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt. Desuden er der overlægeberedskabsvagt i nefrologi. Hovedarbejdsstedet vil være i Esbjerg men den der ansættes i stillingen må være rede til at påtage sig enkelte dagsfunktioner på Grindsted matriklen. Dette aftales med den specialeansvarlige overlæge. 
 
FAM – Fælles akut modtageafdeling 
Afdelingen modtager ca. 30-40.000 akutte patienter til samtlige specialer på sygehuset incl. skader (Ca. 30.000 årligt) Afdelingen med 62 senge ligger samlet i stueetagen centralt på sygehuset i helt nyindrettede lokaler. Staben består af ca. 200 engagerede medarbejdere. 
 
Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper både prioriteres og praktiseres. Skadestuearbejdet varetages af behandlersygeplejersker med støtte fra afdelingerne ved behov til de mere komplicerede skader. 
 
Vagtforhold 
Speciallægen forventes at indgå i vagtfælleskabet for medicinsk afdeling som intern medicinsk speciallægevagt (tilstedeværelsesvagt aften/nat hverdage og i weekends døgnvagt – p.t. 19 læger i vagtlaget). Ved vakancer i afdelingens bagvagtslag kan afdelingslægerne i en periode og efter nærmere aftale skulle forrette tjeneste som medicinsk bagvagt.
 
Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/ 
 
Yderligere oplysninger, herunder stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge, ph.d. Per Heden Andersen (e-mail: pha@rsyd.dk) eller ledende overlæge, Medicinsk afdeling dr.med.,ph.d. Torben Knudsen (mail: torben.knudsen@rsyd.dk). 
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og relevant faglig organisation. 
 
Ansøgningen bedes således at ansøger forholder sig til de 7 kompetencer. Søger du overlægestillingen bedes du udfylde vedhæftede skema med relevante data fra dit CV.
 
Ansøgningen skal være sygehuset i hænde senest den 28. marts 2018.