Jobbet "Afdelingssygeplejerske søges til Medicinsk Afsnit MS3, Regionshospitalet Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Medicinsk sengeafsnit 3

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Brænder du for ledelse? Og har du lyst til at bidrage til det gode tværfaglige samarbejde i et medicinsk afsnit?

Så søger vi til Medicinsk afsnit MS3, Regionshospitalet Randers en afdelingssygeplejerske til start den 1. maj 2018.

Medicinsk Afdeling

Vi er optaget af
 • Det gode patientforløb - på tværs af specialer og på tværs af sektorer
 • Faglig udvikling, for at kunne yde den bedste pleje og behandling til vores patienter
 • Dialogen som professionelt værktøj, med udgangspunkt i patientens oplevelse
 • Integration af personale på tværs af team, klinikker og sengeafsnit, for at styrke fleksibilitet og kvalitet i en travl hverdag
 • At give rum og plads til innovative tiltag - gennem målrettede prøvehandlinger
Afsnitsprofil
MS3 er et sengeafsnit på 25 normerede senge og to klinikker, med speciale inden for lever-mave- og tarmsygdomme, samt diabetes og hormonsygdomme.
Hovedparten af sengeafsnittets patienter indlægges via hospitalets fælles Akutafdeling.
Afsnittet har koordinatorer og kliniske vejledere.
Afsnittet deltager i uddannelsen af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Vi søger en leder, der
 • har relevant lederuddannelse eller har ambition om lederuddannelse
 • er lydhør, tydelig, visionær og kan træde i karakter
 • kan lede stor kompleksitet med blik for effektiv organisering og struktur
 • kan indgå i et konstruktivt samarbejde med personalet
 • kan indgå i et konstruktivt samarbejde i teamledelsen
 • kan indgå i et konstruktivt samarbejde med afdelingsledelsen
 • kan lede og udvikle sammen med de forskellige områder/teams, som afsnittet rummer
 • gerne har erfaring med det endokrinologiske eller gastroenterologiske speciale
 • har erfaring inden for ambulante forløb
 • har handlekraft og viden til at udfordre og nytænke patientforløb og arbejdsgange
 • har en kommunikativ stærk og robust profil, der står bag og går foran i udviklingen af afsnittet og i udviklingen af tilbuddet til patienten
 • har lyst til at arbejde på et akuthospital i udvikling med et tæt samarbejde med Akutafdelingen
 • vil samarbejde med de øvrige afdelingssygeplejersker og danne netværk
 • er dygtig og har flair for samarbejde på tværs af hospitalet og tværsektorielt, og som kan se mulighederne i dette samarbejde
Vi kan tilbyde
 • kompetente og omstillingsparate medarbejdere
 • et afsnit med høj arbejdsmoral og kollegialt sammenhold
 • tæt samarbejde med afsnittets øvrige ledere
 • Introduktionsforløb til MS3 og de tilhørende klinikker, Medicinsk Afdeling og Regionshospitalet Randers
 • tæt netværk med medicinsk afdelings øvrige afdelingssygeplejersker og overlæger
 • et velfungerende tværfagligt samarbejde
Hvem er vi
 • Vi er en blanding af erfarent og ungt plejepersonale, med engagement og lyst til at arbejde med og udvikle gode patientforløb inden for vores speciale
 • Vi er en gruppe, der er optaget af at levere god kvalitet til vores patienter, deres pårørende og vores samarbejdspartnere i øvrige afdelinger og i den kommunale sektor
 • Vi er et selvstændigt personale, der tager ansvar, og som gerne vil involveres
 • Vi er uddannelsessted for både elever og studerende
 • Vi arbejder i et spændende tværfagligt miljø
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Charlotte Larsen tlf. 78421602; mail: charla@rm.dk

Ansøgningen skal sendes via link: "Søg job/Send ansøgning".

Ansøgningsfrist søndag den 25. marts 2018

Samtaler foregår tirsdag den 27. marts  2018


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale