Jobbet "Lægesekretær, Akut Herning" er udløbet

Region Midtjylland

AKUT, Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Vi tilbyder en spændende og afvekslende arbejdsdag, hvilket betyder dage med patientkontakt og dage til fordybelse i sekretariatet.
 
Vi søger en ny kollega til Akutmodtagelsen/Akut Sengeafsnit, Herning, som har lyst til at være en del af en rivende udvikling og en afdeling i konstant bevægelse.
Vil tilbyder en fast stilling med tiltrædelse 01.05.2018 eller efter aftale.
 
Stillingen besættes udelukkende med en uddannet lægesekretær.
 
Hvis du altid har drømt om en lægesekretærstilling, der kombinerer muligheden for patientkontakt med journalskrivning og andre administrative opgaver – så læs videre!
 
Vi tilbyder dig en udfordrende, spændende og varieret hverdag, der indeholder det hele og i et tæt samarbejde med Akutsekretariatets 45 øvrige lægesekretærer og hvor såvel det mono- som tværfaglige samarbejde vægtes højt.
Du kommer til at indgå i et team, hvor dag-, aften- og nattevagter må påregnes. Ligeledes er der weekendvagt hver 3. weekend. Der vil således være tale om blandede vagter, ca. 16 stk. over 4 uger. I denne spændende stilling vil der være dage i såvel Akutmodtagelsen som ASA.
 
Akutsekretariatet, Herning, varetager følgende funktioner:
 
 • Bemander Hospitalsvisitationen i Akutmodtagelsen i samarbejde med sygeplejersker - hvilket blandt andet indebærer modtagelse og registrering af alle skadestuepatienter, har telefonkontakt til vagtlæger og Falck, opretter patienter på vores elektroniske overblikstavler, booker patienter til ambulatorium.
 •  Bemander Receptionen i ASA. Her har sekretæren en meget central funktion i afdelingens “hjerte”. Sekretæren er blandt andet ansvarlig for tidstro overflytning, indlæggelse og udskrivning samt deraf følgende EPJ-handlinger. Sekretæren er "problemknuser" og skal sætte pris på, at dagene i receptionen ofte byder på uforudsete problemstillinger. 
 • Bemander Modtagefunktion i både Akutmodtagelsen og ASA – hvilket blandt andet indebærer modtagelse, registrering indlæggelse af alle patienter, der indbringes akut med Falck.
Du skal på disser tre pladser kunne mestre at have mange bolde i luften. Du skal kunne håndtere afbrydelser og bevare overblikket over det høje patientflow i Akutafdelingen. Du er Akutafdelingens ansigt udadtil, og skal kunne møde vores patienter, pårørende og samarbejdspartnere på en imødekommende og hjælpsom måde - både i forbindelse med den personlige og den telefoniske kontakt.
 
 • I Sekretariaterne varetager du primært journalskrivning og registreringsopgaver vedrørende den akutte patient, men stilles ofte – blandt andet via indgående telefonopkald - overfor andre opgaver, der kræver, at du trives som "problemknuser", og du skal sætte pris på, at dagen ofte byder på uforudsete problemstillinger. 
Derfor vil vi gerne, at du:
 • Kan skabe dig et godt overblik, planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver
 • Er "team-player", tænker "vi" og ikke "jeg"
 • Af natur er du åben, imødekommende og meget serviceminded
 • Kan bevare roen i pressede situationer
 • Arbejder engageret og varetager dine arbejdsopgaver ansvarsfuldt
 • Er fleksibel, er indstillet på at "smøge ærmerne op" og kan se en fordel i skiftende arbejdstider og rotation imellem de forskellige funktioner
 • Besidder bred IT-kompetence
 • Sidst - men ikke mindst vigtigt – er i besiddelse af en positiv indstilling og kan medvirke til at bevare vores gode arbejdsmiljø
Vi kan tilbyde dig dette:
 • Grundig og struktureret oplæring med kontaktpersonordning.
 • Løbende evalueringssamtaler igennem det første halve år. Herefter udviklingssamtaler.
 • Vi tilbyder mulighed for at du kan opnå gode og brede kompetencer, da vi udover at varetage Akutafdelingens sekretariatsopgaver også varetager akutte skriveopgaver for de kliniske afdelinger i Hospitalsenhed Vest samt psykiatrien efter almindelig dagvagtstid. Det betyder, at lægesekretærer i Akutsekretariatet kan opnå gode og brede kompetencer
 • I Akutafdelingen kan vi ud over basisopgaverne også tilbyde en række forskellige nøglefunktioner, blandt andet elevvejleder, koordinator, EPJ-superbruger, introduktionsansvarlig og kontaktperson til samarbejdspartner, hvor man her har mulighed for at udvikle sig i et ansvarsområde.
 • Akutsekretariatet er døgnbemandet, hvilket vil sige, der altid kommer en kollega og tager over, når du har fri
 • Frihed, når andre arbejder
 • Mulighed for ekstravagter og indflydelse på egen arbejdstid. Vi vægter højt at tilgodese den enkelte medarbejders individuelle ønsker i forhold til en vagtplan. Vi tilstræber en høj grad af fleksibilitet i forhold til vagtplanen, men forventer også det samme fra dig.
 • Teamånd – både mono- og tværfagligt
Akutafdelingen i Hospitalsenhed VEST består af en Akutmodtagelse og et Akut Sengeafsnit på Regionshospitalet i Herning og en Akutmodtagelse/klinik på Regionshospitalet i Holstebro samt en skadeklinik i Ringkøbing. Det er en selvstændig afdeling på hospitalerne, hvor fokus vil være den akutte patient, hvor indsatsen skal være hurtig diagnosticering og effektivt patientforløb.
Hos os skal alle patienter have lagt en behandlingsplan indenfor 24 timer og enten udskrives eller visiteres videre til den rette specialeafdeling indenfor et døgn.
Akutsekretariatet er ét team og er repræsenteret i såvel Akutmodtagelsen Holstebro, Akutmodtagelsen Herning samt Akut Sengeafsnit Herning.
 
Se i øvrigt vores hjemmeside for yderligere information om Akutsekretariatet. http://www.vest.rm.dk/afdelinger/akutafdelingen/om+os/afsnit/akutsekretariatet

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres på nedenstående link:
https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=c63c49da-cb58-4ea0-83da-300241cc4936
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder af Akutsekretariatet, Camilla Østergaard tlf.: 23 43 90 54.
Du kan søge jobbet online ved at klikke på "Søg job". Vedhæft din ansøgning og dit CV.
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag d. 22.03.2018.
Samtaler forventes afholdt uge 13.
 
Hospitalsenheden Vest er fem hospitaler med adresse i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.
Vi er inde i en markant udvikling, hvor vi arbejder målrettet frem mod at flytte fysisk sammen i et nyt og moderne Vestjysk hospital i Gødstrup, nordvest for Herning.
 
Vi har fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af husene. Sammen er vi 4.200 engagerede og højtkvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.
 
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og tror på, at en åben, tillidsfuld dialog med respekt for hinandens faglighed giver de bedste resultater.
 
Organisatorisk består Hospitalsenheden Vest af 15 kliniske afdelinger, 9 kliniske serviceafdelinger og 4 serviceafdelinger. Vi er nærhospitaler for hen ved 300.000 borgere, råder over 550 sengepladser og har et samlet driftsbudget på 1,7 mia. kr.
 
Læs mere på www.vest.rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale