Jobbet "Lægesekretær, Akut Holstebro" er udløbet

Region Midtjylland

Staben, Holstebro

Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Vi tilbyder en spændende og afvekslende arbejdsdag med såvel patientkontakt som fordybelse i sekretariatet.
 
Vi søger en ny kollega til Akutmodtagelsen, Holstebro, som har lyst til at være en del af en rivende udvikling og en afdeling i konstant bevægelse.
Vil tilbyder en fast stilling med tiltrædelse 01.05.2018 eller efter aftale.
 
Stillingen besættes udelukkende med en uddannet lægesekretær.
 
Hvis du altid har drømt om en lægesekretærstilling, der kombinerer muligheden for patientkontakt med journalskrivning og andre administrative opgaver - så læs videre!
 
Vi kan tilbyde dig en udfordrende, spændende og varieret hverdag, der indeholder det hele og i et tæt samarbejde med Akutsekretariatets 45 lægesekretærer samt Akutafdelingens øvrige faggrupper.
Du kommer til at indgå i et team, hvor dag-, aften- og nattevagter må påregnes. Ligeledes er der weekendvagt hver 3. weekend. Der vil således være tale om blandede vagter, ca. 16 stk. over 4 uger.
 
Sekretærteamet i Akutmodtagelsen, Holstebro varetager følgende funktioner
 • Bemander koordinatorfunktionen i samarbejde med sygeplejerske - hvilket blandt andet indebærer modtagelse og registrering af alle skadestuepatienter, modtagelse af pårørende, telefonkontakt til Falck, oprettelse af patienter på Klinisk Logistik samt booking af patienter til kontrol i ambulatorium
 • Varetager journalskrivning og registreringsopgaver vedrørende den akutte patient
 • Journalskrivnings- og registreringsopgaver i vagttid for alle afdelinger i Hospitalsenheden Vest samt psykiatrien
 • Almindeligt forefaldende arbejde såsom post, telefonbetjening, bestilling af depotvarer og pjecer
Hos os er fordelene:
 • Ingen bunker, alt skal ekspederes som patienterne kommer og går
 • Tværfagligt samarbejde med sygeplejersker og læger
 • Vi døgndækker sekretariatet - det vil sige, der kommer altid en kollega og tager over
 • Frihed, når andre arbejder
 • Mulighed for ekstravagter og indflydelse på egen arbejdstid
Derfor vil vi gerne, at du:
 • Kan skabe dig et godt overblik, planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver
 • Er "team-player", tænker "vi" og ikke "jeg"
 • Af natur er du åben, imødekommende og meget serviceminded
 • Kan bevare roen i pressede situationer
 • Arbejder engageret og varetager dine arbejdsopgaver ansvarsfuldt
 • Er fleksibel, er indstillet på at "smøge ærmerne op" og kan se en fordel i skiftende arbejdstider og rotation imellem de forskellige funktioner
 • Besidder bred IT-kompetence
 • Sidst - men ikke mindst vigtigt – er i besiddelse af en positiv indstilling og kan medvirke til at bevare vores gode arbejdsmiljø
Vi kan tilbyde dig dette:
 • Grundig og struktureret oplæring og med kontaktpersonordning.
 • Løbende evalueringssamtaler igennem det første halve år. Herefter udviklingssamtaler.
 • Vi tilbyder mulighed for at du kan opnå gode og brede kompetencer, da vi udover at varetage Akutafdelingens sekretariatsopgaver også varetager akutte skriveopgaver for de kliniske afdelinger i Hospitalsenhed Vest samt psykiatrien efter almindelig dagvagtstid. Det betyder, at lægesekretærer i Akutsekretariatet kan opnå gode og brede kompetencer
 • I Akutafdelingen kan vi ud over basisopgaverne også tilbyde en række forskellige nøglefunktioner, blandt andet elevvejleder, koordinator, EPJ-superbruger, introduktionsansvarlig og kontaktperson til samarbejdspartner, hvor man her har mulighed for at udvikle sig i et ansvarsområde.
 • Teamånd – både mono- og tværfagligt
Akutafdelingen i Hospitalsenhed VEST består af en Akutmodtagelse og et Akut Sengeafsnit på Regionshospitalet i Herning og en Akutmodtagelse/klinik på Regionshospitalet i Holstebro samt en skadeklinik i Ringkøbing. Det er en selvstændig afdeling på hospitalerne, hvor fokus vil være den akutte patient, hvor indsatsen skal være hurtig diagnosticering og effektivt patientforløb.
Hos os skal alle patienter have lagt en behandlingsplan indenfor 24 timer og enten udskrives eller visiteres videre til den rette specialeafdeling indenfor et døgn.
Akutsekretariatet er ét team og er repræsenteret i såvel Akutmodtagelsen Holstebro, Akutmodtagelsen Herning samt Akut Sengeafsnit Herning.
 
Se i øvrigt vores hjemmeside for yderligere information om Akutsekretariatet. http://www.vest.rm.dk/afdelinger/akutafdelingen/om+os/afsnit/akutsekretariatet

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres på nedenstående link:
https://rm.emply.net/GetFile.aspx?id=290f46e4-4bcc-4397-b44b-5741980cfa64
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
 
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til leder af Akutsekretariatet Camilla Østergaard tlf.: 23 43 90 54.
 
Du kan søge jobbet online ved at klikke på “Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den 22.03.2018.
Samtaler forventes afholdt uge 13.
 
Hospitalsenheden Vest er fem hospitaler med adresse i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.
Vi er inde i en markant udvikling, hvor vi arbejder målrettet frem mod at flytte fysisk sammen i et nyt og moderne Vestjysk hospital i Gødstrup, nordvest for Herning.
 
Vi har fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af husene. Sammen er vi 4.200 engagerede og højtkvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.
 
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og tror på, at en åben, tillidsfuld dialog med respekt for hinandens faglighed giver de bedste resultater.
 
Organisatorisk består Hospitalsenheden Vest af 15 kliniske afdelinger, 9 kliniske serviceafdelinger og 4 serviceafdelinger. Vi er nærhospitaler for hen ved 300.000 borgere, råder over 550 sengepladser og har et samlet driftsbudget på 1,7 mia. kr.
 
Læs mere på www.vest.rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale