Jobbet "Lægesekretær søges til fast fuldtidsstilling i Ambulant Psykoseenhed, Afdeling P, AUH Risskov" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd P - Tværgående adm.

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Lægesekretær søges snarest til Ambulant Psykoseenhed, Afdeling P, AUH Risskov. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Om Afdeling P :
Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD 10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for psykoseområdet samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har Regionsfunktion.

Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 350 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf 3 senge er til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har ambulante enheder, som primært udreder og behandler patienter med psykoser, demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Desuden rummer Afdelingen Psykiatrisk Modtagelse samt en forskningsenhed. I forbindelse med udflytning til Skejby ( Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien ) ultimo 2018, vil der den kommende tid pågå flere organisatoriske ændringer.
 
Om Ambulant Psykoseenhed :
Ambulant Psykoseenhed varetager ambulant behandling af patienter med skizofreni og andre psykoser  herunder patienter med dom fra hele Afdeling P´s optageområde, som p.t. er Aarhus, Favrskov og Samsø kommuner.

Derudover varetager Ambulant Psykoseenhed udredningsopgaver af patienter indenfor et bredt spektrum af psykiatriske lidelser. Udredningen varetages af både læger, psykologer og sygeplejersker.

Enheden ledes af overlæge Bente Brysting og ledende sygeplejerske Bente Isager. Vi er godt 55 medarbejdere bestående af læger, psykologer, ergoterapeut og sygeplejersker, fordelt på 4 behandlerteams, samt et sekretærteam. Du vil blive en del af sekretærteamet, der består af 1 receptionist og 6 lægesekretærer.

Behandlingsarbejdet kan foregå som individuelle kontakter eller i grupper.
Vi har et tæt velfungerende samarbejde med de kommunale bostøtter. Derudover arbejder vi sammen med de 4 sengeafsnit og de øvrige ambulatorier i afd. P, kriminalforsorgen, de kommunale hjemmesygeplejersker, sundhedsklinikkerne, patienternes praktiserende læger og ikke mindst patienternes pårørende.
 
En af vores kolleger har søgt nye udfordringer. Derfor ønsker vi til en travl og spændende
hverdag, en positiv, åben og imødekommende kollega, der kan arbejde selvstændigt, ansvarsbevidst  og med et godt overblik.

Stillingen er ledig pr. 1.juni  2018. Stillingen er på 37 timer ugentligt  og arbejdstiden ligger på hverdage.

Dine primære arbejdsopgaver:
 • Alle patientrelaterede opgaver i EPJ, fra henvisningen kommer til epikrisen skrives
 • Vejledning og servicering af behandlerne i MIDT-EPJ
 • Servicering af patienter, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere i øvrigt såvel via telefon som face-to-face
 • Daglig varetagelse af Neuropsykiatrisk Enhed ( NPE ) fra modtagelse af henvisning til afslutning med epikrise, herunder booking af tider til psykiater / neuropsykolog, rekvirere MR scanning, deltagelse ved visitation og konference, koordinere tilbagemeldingssamtale med teamets behandlere, indkøb af materialer samt evt. registrering af løn for NPE ( 2 medarbejdere )
 • Mulighed for egne ansvarsområder samt være back up for kolleger f.eks. ØS, modul tjenestetid, epj eller RM indkøb
Vi søger en uddannet lægesekretær ( et ufravigeligt krav ), som:
 • Har grundigt kendskab til MIDT-EPJ
 • Ønsker at bidrage til den fortsatte udvikling af EPJ
 • Har flair for at formidle EPJ til såvel fagkolleger som til den øvrige personalegruppe
 • Er i stand til at prioritere arbejdsopgaver, kan trives i en travl og uforudsigelig hverdag, hvor der ofte er brug for kreativ tænkning
 • Er indstillet på at " smøge ærmerne op " og tænke i muligheder fremfor begrænsninger
 • Er teamplayer – tænker "vi" og ikke "jeg"
 • Vil bidrage til den i forvejen positive stemning i såvel sekretariatet som i hele ambulatoriet
Vi kan bl.a. tilbyde:
 • Et tæt tværfagligt samarbejde med øvrige faggrupper i huset
 • En stilling med en høj grad af frihed til sammen med de øvrige lægesekretærer at tilrettelægge det daglige arbejde
 • Relevant kompetenceudvikling
 • En arbejdsplads med fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger om stillingen kan ledende sygeplejerske Bente Isager kontaktes på 7847 1931 eller overlæge Bente Brysting på 7847 1887

Ansøgningsfristen er torsdag d. 12.04.2018
Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d.19.04.2018
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.