Jobbet "Lægesekretær 30 timer til Hæmatologisk sekretariat" er udløbet

Region Nordjylland

Blodsygdomme: Sekretariat

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Lægesekretær deltid 30 timer ugentligt til Hæmatologisk sekretariat.
En fast stilling som lægesekretær ønskes besat pr. 1.6. eller efter aftale.
Ansøgeren skal varetage lægesekretær basisopgaver i Hæmatologisk afsnit, så som skrivning, registrering samt planlægning af patientforløb og deltager på lige fod med de øvrige sekretærer i pasning af receptionen til Hæmatologiske patienter. Derudover får man ansvar for et fast ambulatorium og deltager i databaregistrering på lymfompatienter. Ansøgeren deltager i pasning af receptionen til ambulante hæmatologiske patienter, hvilket kræver indsigt i hæmatologiske forløb og booking i Bookplan
Vi forestiller os, at arbejdstiden er fra 9 – 15 alle ugens hverdage, men er villige til at tage en dialog herom.

Afdelingens profil
Hæmatologisk speciale varetager udredning og behandling af Hæmatologiske patienter for hele Region Nordjylland og har et sengeafsnit på 24 senge, et daghospital samt et ambulatorium på godt 18.000 besøg årligt.
Sekretariatet består af 10 sekretærer og 1 lægesekretærelev, som betjener alle afsnittets funktioner og har kontorer fordelt på 4 forskellige etager i Medicinerhuset – ud fra et princip om, at sekretæren er placeret tæt på den enhed, hun betjener. Man deles om pasning af modtagefunktion til ambulante og daghospitalspatienter, som møder i stueetagen i Medicinerhuset.
Hæmatologisk speciale er pr. 1.1.2018 organiseret i Klinik Kirurgi-Kræftbehandling sammen med Speciale for Kræftbehandling og har sammen med sekretærerne i Det Palliative team Aalborg/Farsø samme ledende lægesekretær.
Vil du vide mere om Hæmatologisk sekretariat, følg nedenstående link:
http://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/AalborgUH/KlinikMedicin/Blodsygdomme/h%c3%a6matologiske%20sekret%c3%a6rer/Sider/default.aspx

Hæmatologien - eller Speciale for Blodsygdomme -  har status som regional afdeling og er den eneste afdelinger af sin slags i Region Nordjylland. Forskning i afdelingernes sygdomme er en større og større del af det daglige arbejde og involverer også sekretærerne.
Vi vægter uddannelse og udvikling og er så småt begyndt at arbejde med overgangen i forbindelse med udflytningen til Nyt Aalborg Universitetshospital i Øst.


Vi tilbyder
 • Den bedste arbejdsplads med glade og engagerede kollegaer
 • Et godt arbejdsmiljø med god humor og højt til loftet
 • Spændende opgaver med skrivning af alle notattyper, korrekt registrering og patientkontakt
 • Et godt mono- og tværfagligt samarbejde
 • Et selvstændigt og udfordrende arbejde i en afdeling med høj aktivitget
 • Et arbejde, hvor professionalisme, anerkendelse og nærvær er vigtige komponenter – både hvad angår patienter, men også kollegialt
 • Ansvar for et fast ambulatorium og deltagelse i dtabaseregistrering
 • Grundig oplæring af dygtige kollegaer
   
 
Vi forventer
 • Godkendt uddannelse som lægesekretær
 • At du har lyst til at lære nyt og blive ekspert indenfor dine arbejdsopgaver
 • At du har lyst til at gøre en forskel for både patienter og kollegaer
 • At du arbejder struktureret og værdsætter at levere arbejde af høj faglig kvalitet
 • At du er indstillet på at arbejde i en tempofyldt og omskiftelig arbejdsdag med varierende opgaver.
 • Kendskab regionens IT-systemer er en fordel.
 
Arbejdsopgaverne er:
 • Klargøring, skrivning og registrering af et fast ambulatorium
 • Håndtering af prøvesvar på opgavelisten
 • Pasning af receptionsfunktion inkl. booking i Bookplan fordelt i rul
 • Deltage i fællesskrivning, bl.a. forundersøgelsesjournaler, ambulant notater og stuegang
 • Databaseregistrering i Lymfomdatabasen
 • Deltage i  week-end-vagtordning til skrivning af stuegang 3-4 gange årligt
 • Deltage i andre opgaver tilknyttet sekretariatet på lige fod med det øvrige.
 
Er du interesseret i yderligere informationer er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Sussi Vestergaard 97 66 14 40 eller på mail Sussi.Vestergaard@rn.dk

Ansættelsessamtaler planlægges afholdt den 20.4.2018