Jobbet "Brænder du for vejlederopgaven og ønsker du samtidig at indgå i et team af engagerede vejledere med fokus på akutte patientforløb? Så er ønskejobbet her nu." er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt
Vi søger en sygeplejerske til funktionen som klinisk vejleder for studerende på Fælles Akut Modtagelsen, FAM, SHS Aabenraa.  
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Sygeplejerske med klinisk vejlederfunktion arbejder hver 3. weekend.  
 
Vi søger en sygeplejerske, der har bred erfaring indenfor akutsygepleje og som i et team med i alt fire kliniske vejledere er motiveret for uddannelse af sygeplejestuderende. En sygeplejerske, der mestrer den anerkendende dialog og er god til at fremme refleksion og læring blandt studerende og tildelte daglige vejledere.  
 
Fælles Akut Modtagelsen, FAM består af to etager:  
• FAM1 med skadespor, traumemodtagelse, modtagestuer og observationsrum.  
Her modtages alle visiterede patienter med skader, 112 patienter samt traumepatienter fra hele Sønderjylland efter ATLS-principper. Der behandles i gennemsnit 65 patienter pr. døgn i FAM1.  
 
• FAM2 med 18 enestuer (heraf 3 til psykiatrien), modtagestuer, observationszone med 14 senge-/stolepladser.  
Her modtages lægevisiterede patienter til indlæggelse i op til 48 timer indenfor specialerne kardiologi, medicin, gynækologi, kirurgi og ortopædkirurgi. Der kommer i gennemsnit 46 patienter ind pr. døgn i FAM2.  
 
Organiseringen i FAM er teambaseret med en sygeplejefaglig flowmaster på hver etage, der i tæt samarbejde fordeler patienter til de rette kompetencer. Primærsygeplejersker og assistenter triagerer, modtager og har selvstændigt plejeansvar for patienten, evt. med supervision fra den koordinerende sygeplejerske.  
 
FAM giver mulighed for en bred vifte af spændende funktionsområder/udviklingsmuligheder:  
 
Udvalgte sygeplejersker varetager rollen som flowmaster og visitere i samarbejde med bagvagterne alle patienter ind i afdelingen.  
 
Udvalgte sygeplejersker varetager rollen som koordinator og skaber overblik over udflytning af patienter fra FAM, deltager bl.a. også i sygehusets kapacitetskonference kl. 12 på hverdage.  
 
Skadeklinikkerne i Sønderborg og Tønder bemandes med sygeplejersker som har gennemført uddannelsen som behandlersygeplejerske.  
 
Personalet i FAM har et tæt samarbejde med mange forskellige personalegrupper bl.a. hjemmeplejen, personale på lægebilen, i ambulancetjenesten, politiet og psykiatrien.  
 
 
Vi ønsker:  
• At du har et godt humør og en positiv tilgang til nye udfordringer.  
• At du er faglig kompetent med bred klinisk erfaring, specielt med akutte patientforløb.  
• At du går foran som en rollemodel, der ser mening i at fremme de breddekompetencer som understøtter FAM-konceptet.  
• At du brænder for vejledningsopgaver og uddannelsen af sygeplejestuderende, gerne gennemført uddannelsen som vejleder.  
• At du mestrer den anerkendende dialog og kan initiere refleksion over klinisk praksis, således at studerende udnytter mulighederne for at lære mest muligt.  
• At du er god til at støtte dine kolleger i daglige vejledningsopgaver.  
• At du trives i en afvekslende og travl hverdag blandt mange faggrupper.  
• At du er fleksibel og diplomatisk – kan balancere mellem personlige og organisatoriske hensyn.  
 
 
Vi tilbyder:  
• Et samarbejde med tre andre dygtige kliniske vejledere i FAM og indgår i et netværk for kliniske vejledere på sygehuset.  
• Diplommodul i for kliniske vejledere, samt mulighed for at få tildelt en hel diplomuddannelse.  
• Stor frihed til planlægning af vejlederopgaven sammen med de studerende.  
• Afsat tid til funktionen i arbejdsplanlægningen.  
• En høj grad af tværfaglighed omkring det enkelte patientforløb.  
• Individuel oplæring i modtagelse og behandling af den akutte patient med udgangspunkt i triage med tilknytning til to kontaktpersoner.  
• Engagerede og dygtige kolleger, hvor der altid er mulighed for kompetent sparring.  
• Afdelingen er desuden uddannelsessted for social-og sundhedsassistent elever og ambulanceredder.  
• Alle fastansatte i afdelingen forventes på sigt at gennemføre basismodulet til akutsygeplejerske.  
 
 
Løn – og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem DSR og Sygehus Sønderjylland.  
Der er tilknyttet et tillæg til funktionen på 13.900 kr. og et kvalifikationstillæg på 6.100 kr., når vejledermodulet er gennemført.  
 
Hvis du har spørgsmål:  
Yderligere oplysninger kan fås ved afdelingssygeplejerske Henriette Kaczmarek tlf. 7997 1105 og afdelingssygeplejerske Theresa From-Eriksen tlf. 7997 1206  
Der er desuden mulighed for at komme på studiebesøg i afdelingen og møde en anden vejleder inden ansøgningen sendes.  
Der er mulighed for at rekvirere funktionsbeskrivelse for funktionen ved henvendelse til oversygeplejerske Helle. Overgaard@rsyd.dk  
 
Ansøgningsfrist er tirsdag den 27. marts 2018.