Jobbet "Introduktionsreservelæge" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Holstebro

Lægårdvej 12 A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Kig nærmere – hvis du vil arbejde som introduktionslæge i en stor og spændende medicinsk afdeling, hvor vi ved fælles hjælp skaber de gode patientforløb.
 
Til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest søger vi to introduktionslæger i intern medicin pr. 1. juni 2018 eller efter aftale.
 
Det er muligt i introduktionsstillingen at vælge ét eller to specialer (lungemedicin; nefrologi; hæmatologi og reumatologi), som man ønsker at følge. Valg af specialer aftales med ansøger.
 
Organisation og funktion
Medicinsk Afdeling er en del af Hospitalsenheden Vest og har funktioner på regionshospitalerne i Holstebro, Herning og mindre ambulant funktion i Ringkøbing.
I Herning er der etableret fælles akut modtageenhed, hvor der modtages uselekterede patienter med et bredt udsnit af intern medicinske sygdomme samt specialepatienter i infektionsmedicin, endokrinologi og gastroenterologi. Fra 1. januar 2017 er Hjertesygdomme en selvstændig afdeling med egen ledelse.
 
I Holstebro foregår modtagelsen af den akutte medicinske patient i Medicinsk Modtageafsnit. Den øvrige stationære medicinske funktion foregår i sengeafsnit svarende til specialerne hæmatologi, lungemedicin og nefrologi.
 
Der er inden for alle specialer ambulant funktion fordelt på begge matrikler. Ud over de nævnte specialer findes der desuden ambulant funktion for reumatologi samt Dialyseafsnit.
 
Medicinsk Afdeling har et selvstændigt forskningsafsnit, Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, med videnskabelige medarbejdere og bioanalytikere. For yderligere oplysninger henvises til www.vest.rm.dk, søg ”Forskning”.
 
Arbejdstilrettelæggelse
Der er 3 vagtlag; forvagt, hvor læger i klinisk basisuddannelse har deres vagtfunktion, samt mellem- og bagvagt. Introduktionslægen forventes indplaceret i mellemvagtslaget, som er 8-skiftet 2-holdsdrift med tilstedeværelsesvagt. Der er desuden beredskabsvagt svarende til specialerne.
Dagarbejdet foregår i de medicinske afsnit. Gennem det daglige arbejde sammen med speciallæger og læger i hoveduddannelse vil du få et godt kendskab til den videre uddannelse til speciallæge.
 
Specielle forhold
Medicinsk Afdeling tilbyder og prioriterer et højt uddannelsesniveau inden for subspecialerne og deltagelse i forskningsprojekter, herunder også ph.d.-forløb.
 
Ansættelsesforhold
Ansættelse er efter overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Der gives tillæg efter Ny Løn ved afsluttet ph.d.
 
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Jan Dalberg, tlf. 2342 3734.
 
Ved behov for bolig vil HR-afdelingen (tlf. 7843 8658) være behjælpelig.
 
Du kan søge jobbet online på www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest mandag den 26. marts 2018.
 
Stillings- og funktionsbeskrivelse