Jobbet "Overlæge, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Operation og Intensiv

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
En vagtbærende overlæge med mulighed for at varetage opgaven som daglig leder af akutlægebilerne Grenå og Randers.
Operation og Intensiv, Regionshospitalet Randers. 
  
En stilling som vagtbærende overlæge ved Operation og Intensiv er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018 eller efter aftale.
 
Vi søger en speciallæge i anæstesiologi, der har lyst til og mod på nye udfordringer. Vi ønsker at ansætte en ansvarsfuld overlæge, der vil være med til at præge den faglige og organisatoriske udvikling i afdelingen. Vi kan tilbyde spændende arbejdsopgaver og et godt arbejdsmiljø.
 
Overlægen ansættes i Operation og Intensiv, Regionshospitalet Randers, og deltager i opgaveløsning og vagtdækning i alle afdelingens funktioner på lige fod med afdelingens øvrige speciallæger. Der henvises i øvrigt til Funktionsbeskrivelse for denne stilling.
 
Vi ønsker at ansætte en overlæge, der kan påtage sig funktionen som daglig leder af de to akutlægebiler i Grenå og Randers. Vi prioriterer en kandidat, der har indsigt i det præhospitale virke og praktisk erfaring med arbejdet på akutlægebilerne. I denne funktion refererer overlægen til den ledende overlæge i Præhospitalet. Der henvises til funktionsbeskrivelse for lægebilsleder.

Overlægen skal have gode samarbejdsevner, da funktionen som daglig leder af lægebilerne er af tværgående karakter – både i afdelingen, på hospitalet og i regionen. Overlægen skal gerne have ledelseserfaring, da funktionen som lægebilsleder indebærer både faglig, kvalitets- og organisatorisk ledelse samt ikke mindst personaleledelse.
Endelig er det vigtigt, at overlægen har de rette personlige kompetencer til at kunne indgå i afdelingens overlægeteam og samarbejdet med ledelsesgruppen både i Operation og Intensiv Regionshospitalet Randers samt Præhospitalet.
 
Der er stor undervisningsaktivitet på afdelingen, da der er studenter fra Aarhus Universitet, introduktionslæger samt læger i sidste del af hoveduddannelse. Herudover er der indenfor det præhospitale område til stadig behov for at implementere nye teknologier og retningslinjer.
 
Anæstesiologisk afdeling har seks funktionelle afsnit, med hver sin tværfaglige afsnitsledelse.
 
Afdelingen yder anæstesi til følgende kirurgiske specialer: Abdominalkirurgi, gynækologi og obstetrik, ortopædkirurgi og øre-næse-hals kirurgi. Der bedøves patienter dels på den centrale operationsgang, dels i et dagkirurgisk afsnit samt på ØNH-klinikgangen.
Der findes endvidere en specialtandlægeklinik, hvor der ydes anæstesi til børn og klienter fra særforsorgen.
Herudover ydes anæstesi til akutte og elektive diagnostiske procedurer i radiologisk afdeling, samt anæstesi til DC-konvertering og ECT-behandling.
 
Afdelingen har et moderne Intensivafsnit med otte pladser, hvor der udøves intensiv terapi til såvel kirurgiske som medicinske patienter med fuld hæmodynamisk monitorering og akut dialysebehandling (Prisma behandling).
 
Afdelingen dækker den præhospitale behandling i Randersområdet og på Djursland i form af to lægebemandede akutbiler, som begge er døgnbemandede.
 
Regionshospitalet Randers er et akuthospital og personalet fra anæstesiafdelingen deltager i den akutte traumemodtagelse.
 
Der findes på hospitalet en pædiatrisk afdeling med neonatalafsnit.
                                                                                 
Overlægen indgår i et 15-skiftet vagtrul med bagvagtsfunktion, dels i tilstedeværelsesvagt, dels i en delt tilstedeværelses- og tilkaldevagt.
 
Yderligere oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til ledende overlæge Lisbeth Kidmose, direkte valg på tlf. 78 42 05 01 eller til ledende overlæge Præhospitalet Bo Nees Iversen på tlf. 78 41 49 39.
 
Ansøgningsfrist 27/3 2018 kl. 12.
 
Ansøgeren vil blive bedømt efter de 7 medicinske kompetencer. Skemaet kan findes på følgende link: https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/1.-ansattelses--og-lonforhold/1.-rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/revidering-af-skema-til-lagefaglig-bedommelse-2018.docx
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale