Jobbet "Overlæge/afdelingslæge ved Klinisk Genetisk Afdeling" er udløbet

Region Midtjylland

Klinisk Genetisk Afdeling

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital er en stilling som overlæge/afdelingslæge ledig til besættelse den 1. juni 2018 eller efter aftale.
 
Der tilbydes en stilling på en højt specialiseret afdeling, hvor overlægens/afdelingslægens arbejdsområder vil være fordelt mellem afdelingens højtspecialiserede funktioner og regionsfunktioner, herunder også laboratorieområdet.
 
Vi forventer en ansøger, der
 • er en fagligt dygtig speciallæge i klinisk genetik
 • han dokumentere erfaring og kompetencer inden for et eller flere områder, hvor afdelingen har højt specialiseret funktion (HSF) iflg. Sundhedsstyrelsens specialeplan
 • har en særlig interesse og kompetencer inden for neurogenetik
 • har lyst og interesse i at arbejde i teams
 • er engageret, professionel, visionær og omstillingsparat
 • er empatisk og god til at kommunikere
 • er forskningsaktiv  
Vi tilbyder en stilling i en afdeling, der
 • varetager alle funktioner inden for det klinisk genetiske fagområde, herunder genetisk rådgivning, præ- og postnatal cytogenetisk diagnostik og præ- og postnatal molekylærgenetisk diagnostik
 • har et stort antal højt specialiserede funktioner
 • har stort fokus på uddannelse, både præ- og postgraduat
 • understøtter tværfagligt samarbejde med mange forskellige afdelinger
 • har stor forskningsaktivitet
 • satser på et godt arbejdsmiljø
Klinisk Genetisk Afdeling har undervisnings- og forskningsforpligtelser og er tilknyttet Aarhus Universitet. Der er uddannelsesforpligtelser for læger, molekylærbiologer, bioanalytikere, sekretærer og andre personalegrupper. Afdelingens læger deltager i undervisningen af medicinske studenter.
 
Stillingen er vagtfri.
 
Yderligere oplysninger om stillingen, samt stillingsbeskrivelsen for overlæger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ph.d. Anders Bojesen, tlf. 7845 5500, mail andboj@rm.dk eller ledende bioanalytiker Marianne Pedersen, tlf. 7845 5501, mail marianne.pedersen@aarhus.rm.dk

Overlægen/afdelingslægen skal være kvalificeret til ansættelse i klinisk overlægestilling/afdelingslæge i afdelingen. Procedure for bedømmelse og besættelse af funktionen følger i øvrigt procedure for ansættelse af overlæger/afdelingslæger på Aarhus Universitetshospital.

Eventuelle referencepersoner bedes anført i ansøgningen.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for de 7 lægeroller. Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv lægelige kompetenceområder. Skema til bedømmelse kan findes her. Skemaet bedes udfyldt og vedhæftet ansøgningen, gerne som Word fil.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 6. april 2018.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.