Jobbet "Uddannelsesansvarlig sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Administrationen, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

HR

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Et barselsvikariat som uddannelsesansvarlig sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Administrationen, HR, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2018. Vikariatet forløber i 8 måneder med mulighed for forlængelse. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. 
 
Om stillingen
HR Uddannelse søger en uddannelsesansvarlig sygeplejerske der fortsætter udvikling af og koordinering af uddannelsesforløb i sygeplejerske- og social- og sundhedsassistentuddannelsen i HE Midt, samt medvirker til udvikling af bl.a. vejledernes kompetencer.
 
Derudover forventer vi, at du:
  • har indgående indsigt i uddannelserne og klinisk uddannelse
  • bidrager med pædagogiske og didaktiske perspektiver i samarbejdet med vejledere og ledere
  • inddrager interprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i uddannelsestilrettelæggelsen
  • initierer og udvikler læringsmiljøet
  • har interesse for e-læring og aktiviteter med simulation og færdighedstræning
  • initierer og leder pædagogiske udviklingsprojekter
  • handler innovativt og selvledende
  • er imødekommende, lyttende og anerkendende
  • skaber resultater, gejst og arbejdsglæde
  • har en autorisation som sygeplejerske og har en sygeplejefaglig, sundhedsfaglig eller pædagogisk master eller kandidatuddannelse.
Vi forventer, at du kan dokumentere ovenstående.
 
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om HR Uddannelse, HR og Administrationen på Hospitalsenhed Midt
På hospitalsenhed Midt er HR Uddannelse en del af HR i Administrationen, som er beliggende på Regionshospitalet Viborg. Administrationen er i stadig udvikling og bevægelse og arbejder kontinuerligt med optimering, forbedringer og digitalisering af processer til gavn for den samlede organisation. Et gennemgående tema og indsatsområde de seneste år, har desuden været endnu bedre sammenhæng, koordinering og samarbejde mellem Administrationens stabe, med henblik på at øge arbejdsglæde og kvalitet i opgaveløsningen.
 
HR er en stabsfunktion i Administrationen, som servicerer hospitalsledelsen, afdelings- og centerledelser, samt funktionsledere i alle aspekter af HR. HR består af tre teams, hhv. HR Uddannelse, HR Personale og arbejdsmiljø samt HR Løn.

HR Uddannelse er kontinuerligt optaget af at bidrage til at uddanne fremtidens medarbejdere som refleksive praktikere, der kan bidrage til fremtidens sundhedsvæsen. Desuden er der fokus på at understøtte kompetenceudvikling og organisatorisk læring i alle afdelinger og centre. Et gennemgående tema er kvalitetsudvikling af den pædagogiske praksis bl.a. med en indsats for at udvikle og opbygge en simulationsbaseret læringspraksis. HR Uddannelse bestyrer og drifter også ”Læringscenter Midt". HR Uddannelse har 8 medarbejdere, der alle arbejder med uddannelse, kompetenceudvikling og forskning. Lederen refererer til HR chefen.

HR's opgaver omfatter tillige understøttelse af ledelse og medarbejdere med personaleadministrative opgaver, HR-konsulentopgaver, ressourcestyring, lønforhandling, arbejdsmiljø, uddannelse og udvikling. I afdelingen er vi p.t. 34 medarbejdere.

Se mere om HR her.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, HR, Administrationen.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder af HR Uddannelse Lone Kolbæk på tlf. 78 44 12 43/ 29 65 25 96
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse, herunder eksamensbevis og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest mandag den 2. april 2018
 
Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 9. april 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.