Jobbet "Overenskomstansat afdelingslæge" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 132, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt
OVERENSKOMSTANSAT AFDELINGSLÆGE MED SÆRLIGT ARBEJDSOMRÅDE MEDICINSK RETINA VED ØJENAFDELINGEN, ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL, REGION SYDDANMARK, PR. 1. JULI 2018. 

En stilling som overenskomstansat afdelingslæge med tjeneste ved Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital, opslås hermed til besættelse pr. 1. juli 2018, eller efter nærmere aftale. 
 
Om stillingen
  • Den ledige stilling ønskes besat med en speciallæge i oftalmologi. Ansøger skal deltage i diagnosticering og behandling af patienter med medicinske retinale sygdomme. Funktionen kan efter aftale kombineres med andre interesseområder. 
  • Afdelingslægen skal i øvrigt indgå i afdelingens almindelige kliniske arbejde.  
  • Det forventes, at afdelingslægen deltager i afdelingens undervisnings-, forsknings- og udviklingsaktiviteter. Afdelingen har hovedfunktion svarende til Fyn og regionsfunktion svarende til Region Syddanmark. Desuden varetages højt specialiserede funktioner i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specialeplan.  

Afdelingen er universitetsafdeling under Region Syddanmark dækkende det oftalmokirurgiske og oftalmomedicinske område på regionsniveau. Desuden varetages højt specialiserede funktioner i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens specialevejledning.  
 
Hovedparten af afdelingens aktiviteter udføres på ambulant basis. Afdelingen disponerer over 3 stationære sengestuer og 2 stuer med dagkirurgisk funktion. 
  
Til afdelingen er knyttet 1 klinisk professor. 2 speciallæger er tilknyttet Syddansk Universitet som eksterne kliniske lektorer. Afdelingen varetager undervisning i øjensygdomme af medicinstuderende og afholder A-kurser på speciallægeuddannelsen. 

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i oftalmologi, som på sigt forventes at kunne dublere en eller flere af Øjenafdelingens subspecialiserede funktioner, og som vil kunne være med til at udvikle faget over en årrække. Der lægges vægt på høj faglighed. 

Det forventes, at afdelingslægen bidrager til et godt arbejdsmiljø. Afdelingslægen skal være med til at sikre dialog, samarbejde og høj kvalitet i det daglige arbejde, såvel internt på afdelingen, på hospitalsniveau og med eksterne samarbejdspartnere. 
 
Afdelingslægen forventes at deltage i afdelingens forskningsaktivitet indenfor sit område og ligeledes deltage i afdelingens undervisningsforpligtigelse, herunder undervisning af uddannelsessøgende læger samt medicinstuderende. 
Ansøgeren skal efter nærmere aftale påtage sig afgrænsede administrative opgaver efter afdelingens behov. 
Afdelingslægen indgår på lige fod med de øvrige afdelingslæger i afdelingens daglige funktioner og udvikling. 

Arbejdstilrettelæggelse 
For øjeblikket dagtjeneste. 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. 37 timer ugentligt.  
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.  
 
Yderligere oplysninger 
For yderligere oplysninger kan ledende overlæge Gerda Nørrelykke Møller, Øjenafdeling E, gerda.moeller@rsyd.dk, kontaktes. 
 
Ved udarbejdelse af ansøgningen bør ansøger være opmærksom på, at den faglige bedømmelse skal ske efter Sundhedsstyrelsens regler. Ansøgningen skal derfor udformes således, at det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse inden for de 7 lægeroller. 
 
Motiveret ansøgning med vedhæftet CV og kopi af speciallægeautorisation sendes elektronisk via nedenstående link.  
 
Bemærk, at ansøgningsfristen er torsdag den 22.3.2018 kl. 12.00
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler fredag den 23.3.2018.