Jobbet "Afdelingslæge til Hjertesygdomme" er udløbet

Region Midtjylland

Hjertesygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En stilling som afdelingslæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital i Skejby er ledig til besættelse den 1. juni 2018 eller efter aftale.
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kardiologi, med en bred erfaring indenfor kardiologi og med særlig funktion indenfor diagnostik og behandling af hjerteinsufficiens herunder pulmonal hypertension. Kendskab og interesse for invasiv diagnostik af patienter med hjerteinsufficiens, hjerteklapsygdomme og pulmonal er en forudsætning for at komme i betragtning.
 
Derudover forventes ansøger at fungere i Ambulatoriet på Afdeling for Hjertesygdomme med udredning og behandling af akutte og elektive hjertepatienter. Fokus vil være på kompetencer i ekkokardiografi og udredning af patienter med hjertesvigt samt pulmonal hypertension. Der forventes også at ansøger varetager stuegangsfunktion på afdelingsafsnittet for hjertesvigt (SA-1).
 
Funktionen varetages i tæt samarbejde med hele hjerteinsufficiens sektionen og samarbejdspartnere involveret i diagnostik og behandling hjertesvigt og pulmonal hypertension, herunder hjerte-karkirurgisk afdeling.
 
Afdelingslægen skal, efter aftale, dække et begrænset antal vagter i speciallægevagtlaget, sammen med andre afdelingslæger i afdelingen og deltage i det arbejde Hjertesygdomme skal varetage i den nyoprettede Fælles Akut Afdeling på Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby.
 
Afdelingslægen forventes at deltage i forskning på afdelingen, herunder evt. at kunne fungere som vejleder for studenterprojekter, forskningsårsstuderende og ph.d. projekter. Nye projekter og vejlederfunktioner skal godkendes af de kliniske professorer samt relevante samarbejdspartnere.
 
Ansøgeren bedømmes ud fra følgende kriterier:
 
Den medicinske ekspert
Arbejdsområdet dækker hele afdelingen og ansøgeren skal derfor kunne varetage undersøgelse og behandling af såvel indlagte som ambulante hjertemedicinske
patienter.

Kommunikator
Ansøgeren skal have kommunikative kompetencer, som kan sikre en optimal patientbehandling - også af afdelingens patienter med anden etnisk baggrund end dansk. Ansøgeren skal have evne til at formidle viden til afdelingens personale.
 
Samarbejder
Ansøgeren skal kunne samarbejde tværfagligt og tværorganisatorisk - såvel i som uden for organisationen. Ansøgeren skal medvirke til at skabe en kultur, der stimulerer til samarbejde. Ansøgeren skal medvirke ved udvikling af samarbejdsrelationer med andre
afdelinger i og uden for Region Midtjylland.
 
Leder/administrator
Ansøgeren skal have lederevner, som sikrer medarbejdernes engagement og
involvering i afdelingens kliniske arbejde, forskning og udvikling. Ansøgeren skal aktivt deltage i afdelingens målrettede kvalitetsudviklings-
/sikrings-processer. Ansøgeren skal være aktiv i udvikling af afdelingens funktionelle partnerskab, som skal sikre en dialog baseret på samarbejde og ledelse.
 
Sundhedsfremmer
Ansøgeren skal deltage aktivt i afdelingens tiltag såvel internt som eksternt vedrørende forebyggelse af hjertekarsygdomme.
 
Akademiker
Ansøgeren skal selvstændigt initiere forsknings- og udviklingsprojekter inden for afdelingens prioriterede forskningsområder. Ansøgeren skal kunne varetage vejledning af yngre læger og medicinstuderende i relation til klinisk og eksperimentel forskning.
 
Ansøgeren skal i det daglige arbejde og på eget initiativ undervise afdelingens yngre læger og studerende i kliniske problemstillinger.

Professionel
Ansøgeren skal optræde professionelt.
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation.
 
Er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge med organisatorisk ledelsesansvar for Strukturelle hjertesygdomme Vibeke Guldbrand, mail: virasm@rm.dk.
 


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.