Jobbet "Afdelingslæge i obstetrik på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Herlev" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital er en afdelingslægestilling med funktion primært i obstetrik ledig til besættelse. 
Stillingen er en opnormering i forhold til nuværende speciallægedækning i obstetrikken. 
 
Obstetrikken er inddelt i:  
  • Obstetrisk klinik med fødegang, fødemodtagelse, svangre ambulatorium og svangre- barselsgang 
  • Føtalmedicinsk klinik 
 
Gynækologien er inddelt i: 
  • Gynækologisk klinik 
  • Urogynækologisk klinik 
  • Reproduktionsmedicinsk klinik 
 
Obstetrisk klinik består aktuelt af 10 speciallæger (8,8 overlæger og 1 afdelingslæge) samt et antal uddannelsessøgende læger. En af overlægerne er fagligt ansvarlig for det samlede obstetriske område, de øvrige overlæger er afsnitsansvarlige og/eller har andre ansvarsområder. Alle obstetriske speciallæger varetager således specifikke fag- og interesse-områder, og har faste ambulatoriedage med mulighed for at følge ’egne’ patienter. Vicechefjordemødre er fast afsnits-tilknyttet til henholdsvis obstetrisk modtagelse, fødegang, svangre- barselgang samt føtalmedicin, jordemoderkonsultation og svangre ambulatorium. Den daglige ledelse af de enkelte afsnit foregår i tæt tværfagligt samarbejde med de obstetriske speciallæger. Der arbejdes i det daglige tæt sammen mellem Obstetrik og Føtalmedicin samt neonatal - afdelingen med 2 neonatologiske overlæger tilknyttet. 
Afdelingen har flere regions- og højt specialiserede funktioner inden for det obstetriske område, og har for nuværende årligt cirka 5.500 fødsler. Ud over varetagelse af kliniske opgaver, prioriterer afdelingen i de kommende år, at styrke den obstetrisk relaterede udvikling og forskning.   
 
Føtalmedicinsk klinik er aktuelt bemandet med to overlæger samt en opslået afdelingslægestilling. En af overlægerne er fagligt ansvarlig for det føtalmedicinske område, en anden varetager opgaver af mere driftsmæssig karakter, begge i samarbejde med vicechefjordemoder. Afdelingen har en øget aktivitet begrundet i flere fødsler. Der er et meget tæt samarbejde mellem obstetrikere og føtalmedicinere med fælles konferencer samt faglige aftenmøder. 
Herudover har klinikken en genetisk rådgivningsfunktion, der varetages af en obstetrisk overlæge og en jordemoder med særlig faglig kompetence og interesse indenfor området.  
 
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling G har ansat 68 -70 læger; der udgøres af 1 ledende overlæge, 3 professorer, 2 forskningslektorer, cirka 25 overlæger og 10 afdelingslæger (sammensætningen varierer lidt). Endvidere er ansat 22-26 uddannelsessøgende læger på alle niveauer.  
Afdelingen er en del af Københavns Universitet, og har ud over professorer og forskningslektorer ansat 6 overlæger som kliniske lektorer samt en del ph.d. studerende. 
 
På lederniveau har afdelingen en række faglige ledere på overlægeniveau samt tværfaglige afsnitstilknyttede ledere i ambulatorier, sengeafsnit og fødegang.  
 
Primo 2019 forventes et nyt Mor/Barn Center færdigt på Herlev matriklen, hvorfor vi i efteråret 2019 forventes at flytte ud i nye omgivelser med mulighed for ændret struktur. Der er endvidere planlagt nyt Steno Diabetes Center ved siden af Mor/Barn Centeret. Byggeriet er startet efteråret 2017.  
 
 
Kvalifikationer: 
  • Ansøgeren skal være speciallæge i gynækologi og obstetrik når stillingen tiltrædes. 
  • Ansøger skal  have et ønske om at blive obstetriker 
  • Ansøger har om muligt forskningserfaring og ønsker at fortsætte med dette 
  • Ansøger skal som afdelingslæge kunne varetage obstetrisk bagvagtsfunktion på en travl afdeling der indeholder al slags obstetrik  
 
Vi kan tilbyde: 
En afdeling i udvikling og forandring med et nuværende meget erfarent obstetrisk og føtalmedicinsk team, hvor et stort og øget obstetrisk patientgrundlag danner basis for betydelig læring samt forskning inden for et eventuelt interesseområde. 
 
Arbejdstilrettelæggelse: 
Stillingen indebærer ca. 10 - 12 skiftet 2-holds drift med aften/nattevagt (såkaldt rådighedsvagt fra vagtværelse) i en struktur med to forvagter samt to bagvagter (en obstetrisk og gynækologisk) Aften/Nat, samt yderligere en forvagt kl. 13 – 21 hverdage og kl 9-18 i weekend og SH. Stillingen fordrer endvidere cirka 5 skiftet dagarbejde i weekenden. Aktuelt arbejdes ud fra 16 ugers arbejdstilrettelæggelse.   
 
Ansættelse sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for afdelingslæger/overlæger. 
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge Helle Ejdrup Bredkjær på telefon: 38682627, mobil: 2913 6089 eller via e-mail helle.ejdrup.bredkjaer.01@regionh.dk.  
 
Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller (se www.sst.dk). 
 
Vi ser frem til, at modtage din ansøgning !