Jobbet "Radiografer til Røntgenafdelingen Vejle" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt
Din nye stilling er ledig til besættelse pr. 1. juni 2018 eller efter aftale. Du vil indgå i CT Teamet, hvor Maria er afdelingsradiograf. Du vil have funktioner ved CT, ultralyd samt CR/DR. Du vil indgå i et moderne og spændende fagligt fællesskab. Stillingerne er nyoprettet på baggrund af en øget aktivitet over længere tid.
 
Afdelingen er teamopdelt i et MR, CT og CR/DR team, hver især med en afdelingsradiograf samt specialeansvarlig. Afdelingen er moderniseret og udvidet med nye modaliteter blandt andet CT, gennemlysning, DR røntgenrum, MR og ultralyd.
 
Du er en moderne, innovativ og dialogorienteret radiograf, der: 
 
-     sætter patienten i centrum 
-     kan lide kombinationen af omsorg og teknik 
-     er positiv, engageret og fleksibel 
-     har lyst til at arbejde selvstændigt samt indgå i teamsamarbejde 
-     har lyst til at arbejde med kvalitet 
-     har lyst til at præge den fremtidige udvikling i afdelingen 
 
Vejle Sygehus har sammen med Kolding Sygehus fælles sygehusledelse og indgår i Sygehus Lillebælt, Kolding med hovedvægt på det akutte, Vejle med hovedvægt på kræft.  Dit ledelsesområde har fælles afdelingsledelse med Røntgenafdelingerne i Middelfart samt mammografiafsnittet inklusiv mammografiscreeningsenheden.  
 
Personale 
Under det samlede ledelsesområde er der ansat flere forskellige faggrupper, sekretærer, overlæger, kiropraktorer, radiografer, SOSU’er, rtg. Sygeplejesker og personer i driftsorienterede funktioner.  
I Vejle er der tilknyttet ca. 75 i plejegruppen.  
Hvert team har tilknyttet ca. 25 fra plejegruppen. CT teamet indgår i rådighedsvagt sammen med CR/DR teamet.  
 
Afdelingens mantra 
Afdelingens mantra er svar til tiden med patienten og kvaliteten i centrum.  
Du vil blive en del af en dynamisk arbejdsplads med højt tempo og fokus på kvalitet i såvel kerneydelsen som i servicemål. Afdelingerne har fokus på hurtig udredning, diagnostiske pakker og jobglidning.   
 
Økonomi 
Afdelingen har en sund økonomi, hvor aktiviteterne er med til at finansiere udvikling af de faglige miljøer, forbedring af de fysiske rammer og forskning.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.  
Hør gerne mere om os ved henvendelse til: 
Afdelingsradiograf Maria Rygaard Andersen 7940 5306 eller afdelingsradiograf Jesper Friis Skjoldborg  5142 9434  
Ansøgningen skal være afdelingen i hænde senest torsdag d. 19. april 2018 inden middag. 
Samtaler forventes gennemført mandag d. 23. april 2018.