Jobbet "Sygeplejerske til børne- og unge akutmodtagelse og ambulatorie søges" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Stillingsopslaget er et genopslag, da vi ikke fik besat vores ledige stillinger i sidste omgang. Det forstår vi slet ikke, da vi selv synes vi arbejder indenfor et virkelig spændende område med børn, unge og deres forældre og i en dejlig afdeling. Vi prøver derfor igen og leder efter dig som vores nye og kommende kollega. Du må da være derude. 
Det er blandt andet, som følge af en opnormering, at vi fortsat har en stilling ledig. Stillingen kan være på 32-37 timer i blandede vagter eller i fast aften- og/eller nattevagtsrul på nedsat timetal, alt efter hvad du ønsker. Blandede vagter indebærer dag-, aften- og nattevagter og weekend vagt kan, efter ønske, tilrettelægges hver anden eller tredje weekend.   
Vores afsnit B1521 består af Børne- og Unge Akut Modtagelsen (BAM) samt Børne- og Ungeambulatoriet. Vi er lige nu 27 sygeplejersker i afsnittet udover afdelingssygeplejersken samt en sundhedsservicesekretær, der hjælper os med mange praktiske opgaver.  
Den daglige ledelse af afsnittet, der omfatter drift, kvalitet, organisering, personaletrivsel, patientsikkerhed og patienttilfredshed, varetages i et tæt samarbejde mellem afdelingssygeplejersken og den afsnitsansvarlige læge.Personaleledelsen varetages af afdelingssygeplejersken og til hvem sygeplejerskerne refererer. 
 
Arbejdsopgaverne: 
I BAM triagerer og igangsætter sygeplejerskerne udredning og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med kirurgiske og medicinske sygdomme. Sygeplejerskerne har delegerede rettigheder til at opstarte smertebehandling, inhalations- og krampebehandling, peroral rehydrering samt iværksætte diverse parakliniske undersøgelser. Som sygeplejerske har du en stor opgave med at informere både børn, unge og deres forældre og skabe tryghed hos dem og vi arbejder aktivt med at forebygge og forhindre ufrivillig fastholdelse af børn ved smertefulde procedurer. I fht akut kritisk syge børn arbejder vi tværfagligt ud fra en ABCD tilgang med stabilisering og behandling. Vi sender ca. 60 % af vores patienter hjem direkte fra BAM. Derfor ligger der også en stor opgave i at instruere og vejlede forældrene i fortsat observation og behandling af barnet hjemme. 
I Børne- og Ungeambulatoriet fungerer sygeplejerskerne både som lægehjælp og i selvstændige sygeplejeambulatorier samt varetager udredning og behandling af børn i dagindlæggelser, f.eks. penicillin provokationer og diverse stimulationstests. 
I ambulatoriet vil du varetage diverse ad hoc opgaver, som f.eks. spirometri, peakflow, NO-måling, priktest, blærescanning og urinflow måling samt instruere i og informere om opsamling af diverse prøver, forberede til undersøgelser, blodprøver mv.  
Sygeplejerskerne varetager også diverse opfølgende kontroller i vores ”sygepleje diverse ambulatorium” efter indlæggelse, forbereder børn til planlagte undersøgelser i billeddiagnostisk- og klinisk fysiologisk afdeling, laver ortostatisk blodtryksmåling, gennemfører vægt- og trivselskontroller samt hjælper med f.eks. blodprøvetagning og injektioner i lattergas mv. 
På længere sigt eller afhængig af dine kvalifikationer og kompetencer vil der være mulighed for at have eget selvstændigt sygeplejeambulatorium indenfor et område, f.eks. astma/allergi, endokrinologi, neurologi osv. 
 
Vi tilbyder: 
Masser af faglige udfordringer med høj grad af uforudsigelighed og omskiftelighed i hverdagen 
Et inspirerende, tæt og velfungerende mono- og tværfagligt samarbejde 
Mange engagerede, dygtige, kompetente og positive kollegaer 
Individuelt tilrettelagt introduktion og oplæring, herunder monofaglig simulationstræning samt tutor 
Ugentlig tværfaglig simulationstræning i afsnittet med fokus på håndtering af akutte situationer 
Synlig og tydelig kliniknær afdelingssygeplejerske med et højt informationsniveau 
God kultur for interkollegial feed back og debriefing 
Et godt arbejdsmiljø 
Dine kvalifikationer og kompetencer: 
Du har måske erfaring med pædiatrisk og/eller akut sygepleje og triage, men det er IKKE noget krav 
Du har lysten til at arbejde med patientgruppen og deres forældre 
Du bevarer overblikket i travle og akutte situationer samt prioriterer og handler konstruktivt i disse 
Du møder barnet i øjenhøjde og drager omsorg for både barn og forældre 
Du har gode samarbejdsevner  
Du bidrager aktivt til at børn og forældre føler sig ’ventet og velkommen’ 
Du er en god kommunikator, forstår at lytte aktivt, at være empatisk og imødekommende og rummer forældres bekymringer og angst 
Du bidrager positivt og konstruktivt til opretholdelse af et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor der er fokus på arbejdsglæde 
Du er fagligt engageret, er god til at ”spotte” udviklingstiltag, har lyst til udvikling og ser positivt på både faglige og organisatoriske forandringer 
Du prioriterer patientsikkerhed højt i din sygepleje og arbejder for at indfri de formulerede kvalitets- og servicemål, der er for afsnittet 
Du har en positiv og fleksibel indstilling til arbejdsstedet, det vekslende patientflow og travlhed 
Du er i godt humør, har humor og let til grin og har lyst til socialt samvær med dine kollegaer 
 
Om afdelingen: 
Børne- og Ungeafdelingen består, udover den akutte Børne- og Ungemodtagelse og Ambulatoriet, af 3 sengeafsnit, to almene og et neonatalafsnit, med i alt 52 sengepladser. Derudover varetager vi i afsnittet børnelægevagtsfunktionen for børn op til 12 år.  
Den akutte Børne- og Ungemodtagelse er alle dage bemandet med en lægesekretær fra kl. 8-23.30 til bl.a. modtagelse og registrering af alle vores patienter samt diverse administrative- og servicerettede funktioner. 
Børne- og Ungeafdelingen har et godt og velfungerende tværfagligt samarbejde, som ud over sygeplejersker og læger også omfatter lægesekretærer, pædagoger, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver og 3 hospitalsklovne.  
Børne- og Ungeafdelingen består af ca. 180 medarbejdere. Vores mål er at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vores faglige standard er høj og vores erklærede mål for den patientoplevede kvalitet er at ”familierne går ind ad vores dør med tillid og ud af vores dør med tilfredshed”. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår: 
I henhold til gældende overenskomst. 
Ansøgningsfrist: Torsdag den 19.april 2018 kl. 12. Ansøgning fremsendes via link nederst i annoncen. 
Vi afholder ansættelsessamtaler mandag d. 23.april 2018. 
Stillinger i Børne- og Ungeafdelingen er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har en blank børneattest. Afdelingen indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger. 
 
Vil du vide mere: 
Har du lyst til at høre nærmere om stillingen og afsnittet eller har du andre spørgsmål så er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Lone Rønnow Faltz Møller på tlf. 48294349. 
Du kan også læse mere om Børne- og Ungeafdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk