Jobbet "Sygeplejerske søges til fast fuldtidsstilling til Psykiatrisk Modtagelse/ Sengeafsnit P1" er udløbet

Region Midtjylland

AUH Afd P - Psykiatrisk Modtagelse

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Vi søger pr. 1. maj 2018, eller snarest muligt herefter, en sygeplejerske til en fast stilling, 37 timer/uge til Afd. P, Aarhus Universitetshospital, Risskov. Stillingen er en kombineret stilling med ansættelse i Psykiatrisk Modtagelse i perioden 1. maj – 22. november 2018, og herefter ansættelse i Sengeafsnit P1.
Der må påregnes blandede vagter med weekendarbejde hver anden uge.

Om arbejdet i Psykiatrisk Modtagelse
Psykiatrisk Modtagelse er et lægevisiteret visitations-, observations- og behandlingsafsnit. Vi modtager patienter henvist til Aarhus Universitetshospital Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center med psykiatriske problemstillinger. Vi fungerer desuden som omdrejningspunkt for den fælles døgndækkende lægevagtfunktion på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Sygeplejerskerne varetager sammen med vagthavende læger hospitalets funktion omkring akutte somatiske tilstande.

Vi har 10 sengepladser med mulighed for overnatning i vores observationsafsnit i op til 48 timer. Vi samarbejder med de psykiatriske sengeafsnit og ambulatorier i Risskov samt alle psykiatriske afdelinger i regionen, politi og kommunalt sundheds- og socialvæsen, herunder den akutte udrykningsfunktion i Aarhus Kommune.
 
I Psykiatrisk Modtagelse behandler vi patienter med akutte psykiatriske og somatiske problemstillinger. Personalet skal derfor have viden og erfaring inden for både det akutte psykiatriske og somatiske område. Det er en kompleks opgave, som kræver, at vi hele tiden arbejder på at udvikle vores faglighed, arbejdsgange og tilgange til patienten.
Du vil få mange forskelligartede arbejdsopgaver som sygeplejerske i Psykiatrisk Modtagelse.

Nogle af de vigtigste er i tværfagligt samarbejde:
 • Akut modtagelse af patienter, forsamtaler, afklaring og iværksættelse af behandlingstiltag
 • Vurdering og behandling af patienter indlagt i Modtagelsens 48-timers observationsafsnit
 • Sygepleje i forbindelse med akutte somatiske tilstande samt vurdering og behandling af komorbide somatiske sygdomme
 • Sikring af en psykiatrisk og somatisk sygepleje af høj faglig kvalitet. Aktuelt arbejder vi fokuseret med Safewards og deeskalering.
 • Dokumentation i Elektronisk Patientjournal (EPJ) og Klinisk Logistik (KL)
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde såvel internt som eksternt
Vi søger en sygeplejerske, der:
 • Kan foretage en hurtig faglig vurdering af en psykiatrisk patient, funderet i et solidt kendskab til alle de psykiatriske specialer.
 • Er i stand til, inden for ganske kort tid, at skabe en tillidsfuld relation til patienten.
 • Kan holde hovedet koldt og bevare et overblik i pressede situationer.
 • Kan nedtrappe eller afværge en konflikt ved at benytte viden og metoder inden for bl.a. konflikthåndtering og deeskalering.
 • Er fleksibel og engageret, der har lyst til at arbejde sammen med mange forskellige faggrupper samt bidrager til vores gode trivsel.
Om arbejdet i afsnit P1
P1 varetager akut behandling og pleje primært af patienter med skizofreni, men også indenfor demens- og delirområdet. P1 har 30 pladser og arbejder i 2 teams. Der samarbejdes tæt i de forskellige teams med henblik på sammenhængende patientforløb, nedbringelse af tvang og for sikkerhed for patienter og personale. Der vil være grundig introduktion til arbejdet i sengeafsnittet og mulighed for oplæring efter behov. Afsnittet ledes af overlæge Peter Møller Andersen og afdelingssygeplejerske Una Burchhardt.
 
Vi søger en sygeplejerske der: 
- er bredt psykiatrifagligt funderet
- kan arbejde selvstændigt omkring behandlingsforløb, samt indgå i
  et dynamisk fagligt fællesskab
- er kyndig i brugen af Elektronisk Patientjournal ( EPJ)
- har lyst til at arbejde i et travlt hus med en ofte uforudsigelig hverdag
- har lyst til at deltage i arbejdet i et sengeafsnit
 
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte: 
- planlægning og varetagelse af selvstændige behandlingsforløb i samarbejde med teamets læger
- tværfagligt samarbejde, også på tværs af teams.
- samarbejde ud af huset til øvrig psykiatri, kommuner, bosteder med mere

Vi kan tilbyde:
I Afd. P kan vi tilbyde et spændende job med høj faglig standard, hvor du vil få mulighed for at arbejde i et sygeplejefagligt felt, som rummer både psykiatri, jura, misbrug og somatiske udfordringer. Der vil være mange muligheder for udvikling af faglige kompetencer gennem supervision, undervisning, personalemøder, kursus i konflikthåndtering og løbende intern vedligeholdelsestræning samt i ABCDE- og hjertestopbehandling. Vi tilbyder endvidere mentorordning og introduktionsforløb. Desuden får du mulighed for at få indflydelse på egen vagtplan.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
 • Afdelingssygeplejerske i Psykiatrisk Modtagelse Hanne Bagge på tlf. 7847 1332 / mail: hanne.bagge@ps.rm.dk
 • Afdelingssygeplejerske i Sengeafsnit P1 Una Burchhardt på tlf. 2381 5958 / mail: unaburch@rm.dk
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation.
Løn i henhold til gældende overenskomst.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er d. 19. april 2018.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 24. april 2018. 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale