Jobbet "Fysioterapeutvikar til Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Hobro Sygehus" er udløbet

Region Nordjylland

Fysio- og Ergoterapi

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
I Fysio- og Ergoterapiafdelingen, afsnit Hobro, Aalborg Universitetshospital er 1 stilling som barselsvikar for fysioterapeut ledigt til besættelse fra den 1. juni 2018. Vikariatet udløber 31. december 2018 med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 32 timer i gennemsnit per uge. Der er arbejde på lørdage og helligdage i mindre omfang.
 
Denne stilling er primært rettet mod undersøgelse og behandling af patienter på Afdeling M1 og ambulante patienter med hjertesygdom, primært på hold. Som fysioterapeut i Team Hobro skal du derudover kunne undersøge og behandle patienter på Akut Modtage Afsnit og Rehabiliteringsafsnit M3. Du vil være en del af både korte og lange patientforløb. En vigtig del af arbejdet er god overlevering til primær sektor. Der er en del administrative opgaver knyttet til patientarbejdet.
 
Patienterne på M1 er indlagt med akut medicinsk sygdom og er kendetegnet ved ofte have flere samtidige diagnoser. Patienterne kommer til afsnittet fra både AMA på Afsnit Hobro og AMA på Aalborg Universitetshospital, afsnit Syd.
 
Team Hobro består af 8 fysioterapeuter og 6 ergoterapeuter, der både arbejder i medstyrende team i eget afsnit og i tæt tværfagligt samarbejde med øvrige kolleger på Hobro Sygehus.
 
Vi leder efter 1 fysioterapeut som:
  • Har lyst til at arbejde med de forskellige patientgrupper i Hobro
  • Er fagligt velfunderet og har interesse for udvikling af faget og vores tilbud til patienterne
  • Kan lide at arbejde i team
  • Har overblik og struktur på eget arbejde
  • Har erfaring med medicinske patienter
 Vi tilbyder:
  • Gode kolleger som hjælper hinanden og taler ordentligt med hinanden
  • Mulighed for selv at lægge din arbejdsdag til rette inden for aftalte rammer
  • Mulighed for kontinuerlig faglig udvikling
  • God introduktion til jobbet
Yderligere oplysninger fås på afdelingens hjemmeside, hos ledende terapeut Helle Opstrup tlf. 97 66 42 13 / mobil 23 46 78 03, hoj@rn.dk eller hos teamet tlf. 97 65 23 26.
 
Samtaler forventes gennemført den 30. april om formiddagen.

Ansøgning stiles til ledende terapeut Helle Opstrup.