Jobbet "Fysioterapeut til Sisimiut, Grønland" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Regionssygehuset i Sisimiut søger en fysioterapeut til tiltrædelse d. 18. juni 2018.

Sygehuset er normeret til to fysioterapeuter.

Vi leder efter en fysioterapeut, som kan arbejde selvstændigt og samarbejde på tværs af faggrupper.

 

Fysioterapeuterne behandler indlagte patienter og ambulante patienter, som er henvist fra lægekonsultationen.

Der er en tæt kontakt med de andre fysioterapeuter i Grønland, på kysten og på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

 

Desuden er der et godt kollegialt sammenhold de forskellige faggrupper imellem på sygehuset, og en god atmosfære i huset.

Sygehuset har 70 ansatte og 20 sengepladser og fungerer som en kombination af lægepraksis og skadestue med mulighed for indlæggelse.

Sisimiut kommune har ansat en ergoterapeut, som i tæt samarbejde med sygehusets fysioterapeut tager sig af hjælpemidler.

 

Sisimiut er beliggende i Vestgrønland.

Her er, som i hele Grønland, smuk natur og rig mulighed for friluftsliv med vandreture, hundeslædekørsel, skiløb, sejlads og fiskeri. Byen er Grønlands nordligste med isfri havn i vinterperioden og den sydligste med hundeslædekørsel.

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201804194

Ansøgningsfrist: d. 2. maj 2018

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Helle Olsen på tlf.: +299 86 42 11 eller e-mail: HELO@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på e-mail JELB@PEQQIK.GL

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.