Jobbet "Specialeansvarlig overlæge i lungemedicin med specielt ansvar for Medicinsk Sengeafsnit B" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Dit næste skridt

Vi er på jagt efter den helt rigtige specialeansvarlige overlæge i lungemedicin til Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus med tiltrædelse 1. juni 2018 eller efter aftale. Overlægen vil sammen med afdelingssygeplejersken blandt andet få ansvaret for den daglige drift og forbedringsarbejdet i Medicinsk Sengeafsnit B som primært varetager stationær behandling af lungemedicinske, infektionsmedicinske og gastroenterologiske patienter. 

  

Om Sygehus Lillebælt:   

Sygehus Lillebælt er et velkonsolideret sygehus med tre skarpe profiler:   

 • Kolding Sygehus er et topmoderne akutsygehus med ekspertise til alle patienter - døgnet rundt.   

 • Vejle Sygehus er kræft- og specialistsygehuset. 

 • Middelfart Sygehus er fælles indgang for alle regionale rygpatienter.   

Læs mere om Sygehus Lillebælt her   https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223295

  

Om Medicinske Sygdomme:   

Medicinske Sygdomme har ca. 64 stationære senge samt et observationsafsnit med to sengepladser under opbygning. Desuden er sygehusets daghospital - som benyttes af alle afdelinger på sygehuset - ledelsesmæssigt underlagt Medicinske Sygdomme. Der er specialambulatorier og speciallæger i følgende specialer: 

 

 • Generel intern medicin 

 • Infektionsmedicin 

 • Nefrologi 

 • Geriatri 

 • Endokrinologi 

 • Gastroenterologi 

 • Reumatologi 

 • Lungemedicin 

 

Afdelingen har uddannelseslæger på alle niveauer: Prægraduat, KBU, introduktionsstillinger og hoveduddannelse i følgende specialer: Geriatri, infektionsmedicin, nefrologi og endokrinologi. Desuden deltager afdelingen i uddannelse af praktiserende læger og uddannelse er generelt højt prioriteret. 

 

I alt har afdelingen cirka 35 speciallæger og 40 uddannelseslæger på forskelligt niveau. 

 

 

Læs mere om afdelingen her  https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223166

 

Om Medicinsk Sengeafsnit B 

Medicinsk Sengeafsnit B består af 25 sengepladser – primært lungemedicin, infektionsmedicin og gastroenterologi. Patienterne i afsnittet er primært akut indlagte patienter med sygdomme i disse specialer. Der er fælles visitation og tæt samarbejde med Akutafdelingen, Medicinsk Sengeafsnit A (primært geriatri) og Medicinske Sengeafsnit C (primært endokrinologi og nefrologi). 

 

Om den lungemedicinske funktion:

Lungemedicinen på Kolding Sygehus understøtter primært sygehusets funktion som akutsygehus. Der er tæt samarbejde med den lungemedicinske funktion på Vejle Sygehus hvor blandt andet Sygehus Lillebælts lungekræftudredning er placeret.

 

Der er i afdelingen mulighed for blandt andet lungeultralyd, drænanlæggelse og bronkoskopi på infektionsmistanke. Disse funktioner får den specialeansvarlige overlæge en væsentlig rolle i at videreudvikle brugen af på Kolding Sygehus. Invasive undersøgelser på kræftmistanke foretages på Vejle Sygehus.

 

 

Vi forventer:   

 • At du altid sætter patienten først - også i en travl dagligdag.   
 • At du er speciallæge i lungemedicin 
 • At du byder dig til, når dagligdagen er presset. 
 • At du er god til at skabe fagligt flow i patientforløb. 
 • At du prioriterer det tværfaglige samarbejde i afdelingen højt. 
 • At du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger.   
 • At du deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejde. 
 • At du altid holder den gode tone i hverdagen – både overfor patienter, pårørende og kolleger. 

 

 

Om din arbejdsfunktion: 

 • Du vil blive den gennemgående overlæge i stuegangsfunktionen på Medicinsk Sengeafsnit B og får ansvaret for videreudvikling af stuegangsfunktionen i samarbejde med afdelingssygeplejersken. Dette omfatter blandt andet afdelingens tavlemøder og tværfaglige konferencer.  

 

 • Der er daglig mulighed for faglig sparring med speciallæger i de relevante specialer. Stuegangen dækkes typisk af 4 læger i hverdagen. 

 

 • Der vil være mulighed for begrænset ambulatoriefunktion.

   

 • Ved behov vil du også få opgaven at tilse patienter på intensiv afdeling og på Akutafdelingen.

 

 • Alt efter interesse og behov i afdelingen kan der være mulighed for deltagelse i eksempelvis kvalitets- og forbedringsarbejde, arbejdsmiljøarbejde eller uddannelse. 

 

Vi tilbyder:   

En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor patienten er i fokus, hvor den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt, hvor tværfaglighed og teamtanke har særligt fokus, hvor gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt, hvor medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence og hvor kulturen er præget af tillid, respekt og humor.    

 
Afdelingen prioriterer efteruddannelse samt kursus og kongresdeltagelse. 

 

 

For den rigtige kandidat er der blandt andet mulighed for deltagelse i Sygehus Lillebælts KarriereBoostprogram  

  https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm477948

 

Om jobansøgningen og samtalen: 

Ansøgning og CV bedes struktureret efter de 7 lægeroller

 
 

Der indhentes altid reference efterfølgende efter nærmere aftale til samtalen.

 

Løn og ansættelsesvilkår: 

Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen til enhver tid gældende overenskomst.   

  

Yderligere oplysninger:   

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Poul Henning Madsen, telefon 76 36 21 62, e-mail:  poul.henning.madsen@rsyd.dk  

  

Samtaler afholdes ultimo april 2018.