Jobbet "Fysioterapeut/Ergoterapeut til lungemedicinsk afsnit, Nordsjællands Hospital, Frederikssund" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund

Dit næste skridt
Fysioterapeut/ergoterapeut med fast tilknytning til Lunge- og Infektionsmedicinsk Sengeafsnit B7B8, Nordsjællands Hospital - Frederikssund 
 
For 3 år siden besluttede vi os for, at udvide vores tværfaglige team med en fysioterapeut, med fast tilknytning til afsnittet. Det har været en så stor succes at vi har besluttet at vi gerne vil udvide med endnu en fysioterapeut eller ergoterapeut.  
Vi er de sidste 3 år nået rigtig langt med arbejdet omkring den gode udskrivelse, men da vores nuværende afsnitsterapeut skal supplere hendes funktion med andre arbejdsopgaver, har vi brug for endnu en afsnitsterapeut.  
 
I vores afsnit har vi patienter indlagt med akutte og kroniske lungesygdomme samt bakterielle infektioner.   
Patientforløbene i vores afsnit er af varierende længde, men er som oftest kendetegnet ved at have karakter af et akut forløb de første døgn af indlæggelsen – afsluttende med en stabil fase, hvor udskrivelsen planlægges.  
 
Vi søger en fysioterapeut/ergoterapeut, som har lyst til at prøve kræfter med at være fast tilknyttet et lunge- og infektionsmedicinsk sengeafsnit, og som har mod på at arbejde med at øge kvaliteten i patienternes udskrivelse:  
 • At vurderer patienterne ift. udførelse af ADL-aktiviteter og dokumenterer patienternes funktionsevne via plejeforløbsplaner.  
 • At tilrettelægge og være primær tovholder på udskrivelser, herunder tæt kontakt til visitatorer i kommunen, samt pårørende.  
 • At vurderer patienternes behov for hjælpemidler, både under indlæggelsen og efter udskrivelsen.  
 • Dokumentation i forhold til ydelser og tværsektorielle overgange.  
 • At spille en faglig rolle for patienten/pårørende på udskrivelsesdagen, så patienterne oplever en tryg og kvalificeret udskrivelse.  
Vi forestiller os at rammen for dit arbejde er de daglige koordinationsmøder. I udgangspunktet er dit arbejde meget selvstændigt – men vi forventer, at du med engagement og nysgerrighed bidrager til at udvikle det tværfaglige samarbejde. Meget af dit arbejde er administrativt ift. koordinering og planlægning af flere udskrivelser hver dag.  
 
Dit referenceforhold er til afdelingssygeplejersken, men der er herudover også indlagt en forankring til hospitalets øvrige fysioterapeutgruppe og deres leder, i forhold til at sikre en ramme for monofaglig udvikling. Derudover vil du hver dag have monofaglig sparring med afsnittets afsnitsterapeut.  
 
Stillingen er en 28 timers stilling 4 dage om ugen - fri hver onsdag. Det er en fast stilling.  
 
Vi forventer at du  
 • Har lyst med at arbejde med ældre medicinske patienter  
 • Kan arbejde selvstændigt  
 • Er indstillet på at arbejde i et meget tæt tværfagligt miljø med tværfaglige arbejdsopgaver  
 • Har lyst til at arbejde innovativt og ikke afstår fra at prøve noget nyt  
 • Er rummelig, da afsnittet har en mangfoldighed af forskellige typer patienter både sygdomsmæssigt og socialt  
 • Vil dele din viden og faglige overvejelser med dine kollegaer  
 • Vil indgå aktivt i det monofaglige samarbejde med andre fysioterapeuter  
 • Har lyst til at arbejde med at forbedre kvaliteten i forbindelse med udskrivelse  
 • Trives i en hverdag med et højt arbejdstempo, og formår at holde overblik 
Vi tilbyder  
 • Muligheden for at blive en del af et team og et fagligt miljø, hvor vi arbejder med høj kvalitet i ydelserne  
 • Et dynamisk og tæt tværfagligt samarbejdsmiljø, hvor aktiv deltagelse er en selvfølgelighed og en forudsætning for at skabe gode patientforløb 
 • Mulighed for, at sikre kvaliteten og gøre en forskel for patienterne  
Du får  
 • Oplæring af vores nuværende afsnitsterapeut, der hjælper dig ind i teamet og ind i dine opgaver  
 • Et tæt samarbejde såvel monofagligt som tværfagligt  
 • Et miljø, hvor fagligheden spiller en stor rolle   
 • Gode kollegaer med et godt humør  
Kort om os  
Lunge- og Infektionsmedicinske Afdeling består også af et infektionsmedicinsk og et lungemedicinsk afsnit i Hillerød samt ambulatorier i Frederikssund, Hillerød samt i Sundhedshuset i Helsingør.  
B7B8 har plads til 24 indlagte patienter, samt 2 pladser dedikeret til patienter der har behov for palliation.   
Vi arbejder i teams – og for at sætte patienten i centrum.  
Vi oplever, vi gør en forskel i patienternes forløb.  
Vi arbejder målrettet med at øge kvaliteten i patientens forløb.  
Vi vægter uddannelse meget højt.  
 
Yderligere oplysninger
Lyder stillingen som noget for dig - og vil du vide mere om, hvordan dit nye arbejdsliv kan se ud, så kontakt afdelingssygeplejerske Mette Skotte på direkte tlf.: 48 29 52 60, eller mail: mette.hoej.skotte@regionh.dk   
 
Du kan også læse mere om afdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Tiltrædelse sker efter aftale.
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået af Sundhedskartellets parter og regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
 
Ansøgningsfrist  
Fredag den 18. maj 2018 kl. 12. Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 23. maj 2018