Jobbet "Timelønnede medarbejdere (f.eks. ssa, sygeplejerske, pædagog) søges til Regional Retspsykiatri, Psykiatrisygehuset Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Psykiatrien i Slagelse

Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Erfaring med retspsykiatri ikke et krav, men vi ser gerne, at du har psykiatrisk erfaring.

Du skal have følgende kompetencer

  • Mødestabil
  • Lyst til det kliniske arbejde
  • Interesse for psykiatri og lyst til at specialisere sig inden for det retspsykiatriske speciale
  • Lyst til relationsarbejdet
  • Lyst til at anvende dine kompetencer og holde dem vedlige
  • Lyst til at vidensdele, således at vi alle kan lære, om netop dét du ved
  • Kunne bidrage til arbejdsglæde og have humor
  • Være en god kollega

Du kan have baggrund som f.eks. SSA, sygeplejerske, sygeplejestuderende (min. 4 semester/modul 8) eller pædagog. Kender du Sundhedsplatformen er det dejligt, ellers sørger vi for at du bliver certificeret. Ligeledes tilbyder vi psykofysisk træning jævnligt, således at du er klædt ordentligt på til opgaven.

Retspsykiatrien
Retspsykiatrien Region Sjælland består p.t. af tre lukkede afsnit med hhv. 14, 12 og 12 pladser og Sikringsafdelingen med tre afsnit af 10 pladser samt et Retspsykiatrisk Opsøgende Tem.
Patienter kan være indlagt af både behandlingsmæssige og sikkerhedsmæssige årsager.
Afdeling for Retspsykiatri modtager patienter, der har en anbringelses-/behandlingsdom, en kendelse om mentalobservation under indlæggelse eller er anbragt i varetægtssurrogat.
Vores rammer gør det muligt at tilbyde en meningsfyldt og sammenhængende behandling, der skaber trivsel for både patient og personale.

Vi ligger særlig vægt på at opkvalificere personalet og derfor tilbyder vi også gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Vi stiler mod mere Mentaliseringsbaseret Miljøterapi (MBT) således, at referencerammen er og bliver et naturligt værktøj i hverdagen.

Vi arbejder værdibaseret – hvilket betyder at alle medarbejdere skal have den samme forståelse for værdierne og håndtering af disse. Nogle af disse værdier er

• Høj faglighed
• En bred tilgang til psykisk sygdom
• Afgørende brugerindflydelse i behandlingsforløb

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske på SL11 Søs Rosenkvist, sart@regionsjaelland.dk eller afdelingssygeplejerske på SL10 Lotte Jørgensen, lmet@regionsjaelland.dk

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende straffeattest til offentligt brug.

Evt. dokumentation for certificering i Sundhedsplatformen bedes medsendt ansøgning.

Samtaler holdes løbende.