Jobbet "Vi søger 1-2 overlæger/afdelingslæger med speciale i Alm. medicin eller Intern medicin til vort team i Akutafdelingen" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
På Nordsjællands hospital har vi en plan, som skal gøres os til Akuthospitalet i nord - Akutafdelingen er indgangsporten for næsten alle akutte indlæggelser på hospitalet - vi på ENA vil være med i front - derfor skal vi bruge speciallæger til vort team. Du kommer til at arbejde som speciallæge i Akutafdelingen, Hillerød, i ENA´s teamstruktur - du vil være forankret i den medicinske afdeling: ENA og opleve den faglige synergi ved dette. 
 
Der modtages i øjeblikket dagligt 120 akutte patienter. Knap 70 procent af vores patienter udskrives direkte fra akutafdelingen efter endt behandling.  
Du vil være leder af et team bestående af kompetente yngre læger og sygeplejersker som tager hånd om modtagelse, udredning og behandling af den intern medicinske patient. Der vil være et særligt fokus på supervision, lederskab og samarbejdsevner. Funktionen er under opbygning og der forventes deltagelse i den proces sådan at vi tilpasser os de krav der stilles til Fremtidens Akuthospital herunder med gradvist øget tilstedeværelse af speciallægekompetencer også i vagten. 
 
Nordsjællands Hospital har et befolkningsgrundlag på ca. 310.000 borgere. På nuværende tidspunkt er der hospitalsmatrikler i henholdsvis Frederikssund og Hillerød samt et Sundhedshus i Helsingør. Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling har funktion på matriklen i Hillerød. Hospitalsaktiviteten forventes samlet på Nyt Nordsjællands Hospital i 2022 i Hillerød. Der er fælles direktion for alle 3 matrikler. Afdelingen modtager primært akutte og henviste patienter inden for det nefrologiske og endokrinologiske område samt akutte uselekterede patienter inden for hele det intern medicinske hovedfunktionsområde tilsammen med de øvrige medicinske afdelinger. 
 
Vi søger 1-2 speciallæger i Alm. medicin eller et Internt medicinsk speciale, som har særlig lyst til at arbejde med den akutte medicinske funktion hos os. Et ønske om at uddanne sig inden for feltet mhp. evt specialisering til speciallæge i Akutmedicin vil være en fordel. Uddannelse og kompetenceudvikling vægtes meget tungt hos os og flg. kurser tilbydes: Teamtræning i Akutafdelingen, Certificering i UL og Flowmaster i Akutafdelingen. 
 
Akutafdelingen består af 44 akut medicinske senge, som rummer intern medicin, geriatri og neurologi. Derudover findes ortopædkirurgisk skadestue. Kirurgien er geografisk adskilt men modtages ligeledes i akutafdelingen.  
 
ENA´s ansvarsområde er Triagefunktionen, Fast-Track og 14 senge som primært rummer bred intern medicin, specialiseret endokrinologi og nefrologi.  
ENA er en medicinsk afdeling som består yderligere af i alt 19 senge fordelt på fælles nefrologisk / endokrinologisk sengeafsnit med 19 nefrologiske, endokrinologiske og blandede intern medicinske senge samt en betydelig ambulant enhed inden for nefrologi og endokrinologi. 
 
Arbejdsopgaver:  
 • Modtagelse, triage, undersøgelse, behandling samt visitation af akutte patienter til hele Nordsjællands Hospital. 
 • Tværfaglig teamledelse mhp. at planlægge og styre specifikke patientforløb.  
 • Undervise og vejlede læger, sygeplejersker og øvrige personale i Akutafdelingen. 
 • Være rollemodel for afdelingens læger, sygeplejersker og øvrige personale.  
 • Vejlede og rådgive patienter og pårørende.   
Funktionen i akutafdelingen indebærer dagarbejde på hverdage og weekend til kl 21 og tilstedeværelse vil gradvist blive udbygget i hht. ”den regionale vision for akutområdet”. 
 
Afdelingens lægelige stab: 
 • 1 ledende overlæge med specialeansvar i nefrologi 
 • 1 specialeansvarlig overlæge i endokrinologi 
 • 2 professorer (endokrinologi) 
 • 2 kliniske deltidsforskere (endokrinologi) 
 • 14 øvrige overlæger /speciallæger  
 • 36 reservelæger med hovedarbejdssted i Hillerød og funktion i Frederikssund.  
 
Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse 
 
Speciallægen vil indgå i det eksisterende speciallægeteam og vil få tildelt et særligt ansvarsområde efter nærmere aftale.  
 
Den intern medicinske bagvagtsfunktion, som dækker både Frederiksund og Hillerød matriklen, varetages af det kardiologiske speciale - som er placeret i en selvstændig kardiologisk afdeling. 
 
Afdelingens yngre-læge vagtberedskab består i Hillerød af et døgnbaseret tilstedeværelsesvagtlag med 2 yngre læger (KBU, introlæger, hoveduddannelseslæger i Almen Medicin) samt et tilstedeværelsesvagtlag aften/nat med 1 yngre læge (Hoveduddannelseslæger i et intern medicinsk speciale). 
 
Nefrologisk og Endokrinologisk afdeling varetager områdespecialefunktioner inden for medicinsk endokrinologi og Nefrologi. Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb inden for disse specialer. Afdelingen har et højt fagligt niveau og satser tillige på forskning. Afdelingen har 2 professorer ansat samt flere PhD-studerende.  
 
Det forventes at speciallægen deltager i afdelingens arbejde med kvalitet og udvikling der vil desuden være mulighed for at indtræde i forskning efter interesse.  
Nærmere oplysninger om stillingen kan også fås ved henvendelse til områdeansvarlig overlæge, Jesper Juul Larsen, speciallæge i nefrologi og fagområde i akutmedicin Jesper.juul.larsen@regionh.dk  tlf. 4829 6960 eller ledende overlæge, dr. med. Lisbet Brandi lisbet.brandi@regionh.dk  tlf. 4829 5993. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med FAS. 
 
Ansøgningsfrist: Mandag d. 14. maj kl 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt 29. maj fra kl. 13.00.
 
Ansøgningen bedes udformet efter de 7 rollemodeller. Der skal vedhæftes CV, autorisationer, publikationsliste samt evt. referencer.  
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.