Jobbet "Afdelingslæge/overlæge med KAG funktion ved Kardiologisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt
Pr. 1. september 2018, eller efter aftale ønskes en stilling som afdelingslæge eller overlæge afhængig af kvalifikationer besat. Afdelingen lægger vægt på høje faglige standarder, og at ansøger er i stand til at bidrage til et godt tværgående samarbejde på sygehuset. 
 
Kardiologisk Afdeling 
Kardiologisk Afdeling betjener senge-og ambulatorier i såvel Esbjerg som Grindsted. Afdelingen lægger stor vægt på et godt uddannelsesmiljø. Vi værdsætter forskellighed og er gode til at tage individuelle hensyn 
 
Afdelingen har eget bagvagtslag samt fælles forvagt og mellemvagt med de øvrige medicinske afdelinger. Der er tilknyttet 14 kardiologiske speciallæger samt 4 hoveduddannelsesforløb. Vi har ydermere et stort og aktivt klinisk forskningsafsnit. Vagten samt lørdagsstuegangen dækkes af 12 speciallæger i kardiologi samt 2 yngre læge i hoveduddannelsens sidste del. 
Optageområdet omfatter ca. 220.000 borgere foruden fritvalgspatienter. Afdelingen varetager udredning og behandling af kardiologiske diagnoser på hovedsygehusniveau samt en række specialfunktioner på regionsniveau, herunder KAG, CT af koronarkar, implantation og kontrol af pacemakere inkl. ICD og biventrikulære enheder, over 6000 ekkokardiografier pr. år og fokus på hjertesvigt og hjerterehabilitering.  
Afdelingen samarbejder med Odense Universitetshospital vedr. invasive behandlinger og afholder ugentlige fælles videokonferencer med denne samarbejdspartner. Endvidere børnekardiologisk konsulentsamarbejde med Skejby sygehus.  
 
Profil 
Afdelingen søger nu en speciallæge i kardiologi med dansk autorisation. Vi forventer, du deltager i afdelingens kardiologiske funktioner med vagt, stuegang og ambulatorium i såvel Esbjerg som Grindsted. Dit funktionsområde vil være iskæmisk hjertesygdom med fokus på koronar angiografi (KAG), udredning og undersøgelser. Ansøger med erfaring i KAG fra armen prioriteres. 
 
Omdrejningspunktet for dit arbejde bliver din faglighed kombineret med gode kommunikative evner, din interesse for dit fag og ikke mindst for sammenhængende patient –og behandlingsforløb. Der vil være mulighed for fleksible arbejdstider. 
 
Hør gerne mere hos specialeansvarlig overlæge Allan Rohold på 79183521/23230189 eller Allan.Rohold@rsyd.dk.
 
Der er gode muligheder for individuel arbejdstilrettelæggelse. 
 
Ansøgning udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer omhandlende de 7 kompetenceområder:   
  • Medicinsk ekspert   
  • Kommunikator   
  • Samarbejder   
  • Leder/administrator   
  • Sundhedsfremmer   
  • Akademiker   
  • Professionel   
 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Dine løn-og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.  
 
Ansøgning 
Ansøgningsfrist mandag d. 7. maj 2018 
 
Sygehuset 
Sydvestjysk Sygehus er akutsygehus for det sydvestjyske område i Region Syddanmark med aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt veneklinik i Brørup. Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset står over for en række spændende, strategiske udfordringer, hvor de væsentligste er: 
  • Patient og kundefokus 
  • Det hele sygehus 
  • Tilpasning til nye vilkår 
Udviklingen af Sydvestjysk Sygehus som akutsygehus, herunder den fulde implementering af den fællesakutmodtagelse, fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde. Dette kræver høje faglige standarder, i kombination med organisatorisk smidighed og vilje til at finde nye løsninger på tværs af både kliniske enheder og stabsfunktioner.  
 
Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem netværket Best Brains, hvor områdets store virksomheder deltager. Læs mere her.