Jobbet "Specialiseret aktivitetsmedarbejder/ergoterapeut/fysioterapeut til Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Akutmodtagelsen, lukket afsnit 2121 søger specialiseret aktivitetsmedarbejder med sundhedsfaglig baggrund f. eks. ergoterapeut eller fysioterapeut.
 
Vi er et lukket akutmodtagelses afsnit med 14 sengepladser til patienter over 18 år med forskellige psykiatriske problematikker. Patienterne er højst indlagt her i 7 dage, før de udskrives eller overflyttes til stationært afsnit. 
 
Udover funktionen på afsnit 2121, vil der være mulighed for, at du sammen med en anden ergoterapeut og kunstterapeut, tilbyder en kreativ aktivitetsgruppe, ”Åbent Atelier” 1 gang ugentlig. Gruppen er åben for patienter fra alle døgnafsnit i Hillerød og er i implementeringsfasen. 
 
Som et led i forhold til nedbringelse af tvang og understøttelse af recovery, ønsker vi på Psykiatrisk Center Nordsjælland at forbedre aktivitetstilbuddene på vores intensive afsnit. Vi ønsker mulighed for at udvikle og tilrettelægge aktivitetsprogrammer, der er tilpasset forskellige funktionsniveauer og problemstillinger i patientgruppen. Da patientflowet på 2121 er meget højt, og da patienterne er i en helt akut og svær situation, består ergoterapeutens opgave her af, at skabe gode rammer for både hvile og aktivitet, samt at tilbyde kontakt, sansemodulation og diverse mindre aktiviteter individuelt og ad-hoc, ud fra en helt konkret og individuel vurdering af den enkelte patients behov og de muligheder der er eller kan skabes i miljøet.  
 
Vi søger en kollega, som i samarbejde med det tværfaglige personale, kan matche følgende: 
 • Skal have et naturligt blik for at være indbydende til aktivitet og samvær  
 • Afklare og gennemføre ad-hoc aktiviteter tilpasset den enkelte patients motivation og funktionsniveau og den aktuelle stemning i miljøet
 • Tilbyde redskaber og metoder til sansemodulation til den enkelte patient, mhp at skabe et trygt miljø, forebygge vold, og i forbindelse med deeskalering i opkørte situationer
 • Bruge miljøet og de muligheder det tilbyder samt omgivelserne omkring afsnittet 
 • Vedligeholde og forbedre omgivelser og materialer til aktivitet og hvile 
 • Vejlede personalet i facilitering af aktiviteter, samt sansemodulation (som de kan gennemføre selvstændigt efterfølgende) 
Vi tilbyder:
 • Et fagligt og socialt velfungerende afsnit, hvor vi er i gang med at indføre safewards
 • En spændende arbejdsplads, hvor du forventes at deltage aktivt i det tværfaglige samarbejde omkring at udvikle behandlingstilbuddet. Vi anvender bl.a. Lean til at skabe forbedringer 
 • Kognitiv supervision i afsnittet som led i den fortsatte implementering af kognitiv adfærdsterapi 
 • Undervisning af hele personalegruppen, med fokus på kognitiv adfærdsterapi, recovery, tvang, deeskalering, psykofysisk træning o.l. 
 • Deltagelse i monofaglige møder, samt supervision og sparring.  
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er på 37 timer til besættelse pr. 1. juni 2017 eller snarest derefter. Der skal påregnes arbejde dag og aften samt ca. hver tredje weekend. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Ergoterapeutforeningen eller Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Ansøgningsprocedure 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Mette Kamp Hansen på tlf.: 24 63 45 08 eller udviklingsergoterapeut Jytte Rotbøl på tlf.: 29 99 78 64.
 
Ansøgningsfristen er den 7. maj 2018 kl. 12.00.  Vi forventer at afholde samtaler i uge 20. 
Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter sendes online via linket på siden.