Jobbet "Transplantationsafsnittet på Hæmatologisk Afdeling søger sygeplejersker til fast stilling eller vikariat." er udløbet

Region Midtjylland

Hæmatologisk Afdeling R

Tage-Hansens Gade 2, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Stillingerne er på 33 timer/uge og ønskes besat per 1. juni 2018 eller efter anden aftale.

Vi søger sygeplejersker med hæmatologisk eller anden klinisk erfaring, der er indstillet på at arbejde i blandede vagter og i hver tredje weekend.

Du har lyst til at arbejde med patienter i langvarige og meget komplekse forløb, der veksler mellem ambulante besøg og indlæggelser, idet patienterne er tilknyttet afsnittet fra henvisning til helbredelse eller et evt. palliativt forløb. Patienterne har generelt et meget stort behov for såvel grundlæggende som højt specialiseret sygepleje, og vi lægger stor vægt på tæt samarbejde med såvel patienter som pårørende.

Vi tilbyder dig grundig oplæring i et spændende og udfordrende afsnit, hvor der er mulighed for at komme rundt i alle hjørner af sygeplejen. Vi tilbyder tilknytning til en kollegial vejleder det første halve år, og arbejder desuden i sengeafsnittet i makkerpar, hvilket giver gode muligheder for faglig og kollegial sparring. Vi prioriterer både tværfaglige og daglige sygeplejefaglige konferencer højt og gennemfører ugentlig undervisning i relevante emner.

Du kan hos os blive en del af et velfungerende mono- og tværfagligt samarbejde, og arbejde i et afsnit hvor samarbejde og arbejdsmiljø står højt på dagsordenen.

Vi forventer, at du er indstillet på at medvirke i den udvikling, der løbende foregår i afsnittet og at du tager medansvar for egen læring. Endvidere at du udviser engagement og sammen med det øvrige personale tager ansvar for både trivsel og arbejdsmiljø i afsnittet. Endeligt forventer vi, at du på positiv vis indgår i tværfaglige samarbejdsrelationer i og udenfor afsnittet.

Afsnittet består af et sengeafsnit med 8 senge og et ambulatorium. Afsnittet varetager en højt specialiseret funktion under Hæmatologisk Afdeling, og har siden 2009 behandlet Vestdanmarks patienter med knoglemarvstransplantationer.

Hos os er ansat ca. 35 sygeplejersker (heraf tre forløbskoordinatorer og en kvalitetskoordinator) samt 4 serviceassistenter. Desuden er tilknyttet fire overlæger, et mindre antal afdelings- og reservelæger, tre sekretærer, en socialrådgiver samt sygehuspræsten.

Afsnittet flytter sammen med resten af Hæmatologisk Afdeling til Palle Juul-Jensens Boulevard i Skejby i september 2018, og skal i den sammenhæng udvide med 4 senge.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 24. april 2018, og ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 26. april 2018.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Tove Brems Sørensen på 2961 4464.

Information om Hæmatologisk Afdeling kan ses her.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.