Jobbet "Psykiatrisk Center Ballerup søger sygeplejerske til åbent specialafsnit for rehabilitering og døvepsykiatri" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Tid til patientarbejde, arbejde hver 3 weekend og relativt få vagter - er det noget for dig?
 
Fokus på relations arbejde og brugerinddragelse og har du lyst til, at være med til at forebygge genindlæggelser?
Arbejdet er alsidigt og dynamisk. Med afsæt i patientens drømme og mål for fremtiden planlægger vi sammen med patienten et individuelt tilrettelagt behandlingsforløb som foregår både i og uden for afsnittet.
Desuden har vi højt specialiseret landsfunktion for døve og du få muligheden for at lære et helt nyt sprog.
 
Vi søger 2 nye kollegaer.....Skal du være èn af dem?
 
Stillingerne er på 32-37 timer ugentligt i blandede vagter, og med arbejde hver 3. weekend. Stillingerne er ledige fra den 1. juni eller snarest derefter 
 
Om afsnittet:  
Afsnit 8 har 2 spændende specialer.  
 1. Vi er et specialiseret tilbud til patienter – fortrinsvis med diagnoser inden for det skizofrene spektrum – som har behov for en længerevarende indlæggelse (3-9 måneder) med henblik på rehabilitering. Vi har plads til 12 patienter med en gennemsnitsalder på 25-30 år. 
 2. Vi er et højt specialiseret afsnit for døve. Vi har landsfunktion, hvilket betyder, at vi modtager døve patienter fra hele Danmark til akut indlæggelse og behandling. Patienterne har alle typer af psykiatriske diagnoser og er indlagt fra få dage til måneder. Kommunikationen med denne patientgruppe foregår på tegnsprog som vi selvfølgelig tilbyder dig uddannelse i, samt ved hjælp at tolk. Vi har hustolk 20 timer ugentligt. Der er plads til 4 patienter. 
 
Fælles for de to specialer er, at tilgangen er tværfaglig og recoveryorienteret. Behandlingsindsatsen er fokuseret på både kognitiv miljøterapi, fysiske aktiviteter, socialfærdighedstræning og farmakologisk behandling. Vi tilbyder målrettet træning til den enkelte patient både i grupper og individuelt. De relativt lange indlæggelsesforløb giver mulighed for at fokusere på relationsarbejdet. Patienterne bliver inddraget i alle aspekter af behandlingen og vi ønsker at skabe et ligeværdigt samspil mellem os, vores patienter, deres pårørende og deres netværk. 
 
Vi forventer: 
 • At du møder det enkelte menneske med ligeværd og respekt 
 • Du må meget gerne have psykiatrisk erfaring, men ikke et krav    
 • Du er ansvarlig og omhyggelig i dit arbejde 
 • Har en god og klar kommunikation til og med patienter, pårørende, samarbejds- og arbejdskollegaer 
 • Du trives i klinikken og har en fleksibel tilgang til implementering og problemløsning 
 • Gerne kendskab og lyst til at arbejde med kognitiv miljøterapi 
 • Du skal have fornemmelse for, hvordan patientbehandling, arbejdsmiljø, kvalitetsudvikling og ressourcefordeling influerer på hinanden i praksis og gerne have erfaring fra lignende stilling 
 • Du har mod på, at give dig i kast med at lære et nyt sprog – nemlig tegnsprog 
 • Lyst til personlig og faglig udvikling 
Vi tilbyder dig: 
 • En mangfoldig personalegruppe i forhold til alder, erfaring og uddannelse som trives godt sammen 
 • Et godt samarbejde med afsnittet kliniskvejleder/øvrige sygeplejersker omkring uddannelse af studerende og elever
 • Et velfungerende afsnit med fokus på trivsel for patienter og personale 
 • Et afsnit som anvender kognitivt miljøterapi individuelt og i grupper 
 • Et bredt tværfagligt samarbejde 
 • Fastlagt supervision og tværfaglig sparring på et højt niveau 
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling i form af interne og eksterne kurser/seminarer/symposier 
 • Et afsnit, hvor Leanprocessen er en psykodynamisk del af udviklingen 
 • Et anderledes afsnit med to meget forskellige målgrupper 
 • Medarbejdere på PCB har adgang til massage, akupunktur, zoneterapi, motionstilbud samt kantineordning 
 
Du er meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Jeannette From Taubert, konst. souschef Britt Elkjær Rasmussen eller afsnitsledende psykolog Jens Erland Jensen på telefon 3864 5012 for at høre mere om stillingen og rekvirere funktionsbeskrivelse. 
 
Læs mere om Psykiatrisk Center Ballerup som din fremtidige arbejdsplads
www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk%20Center%20Ballerup/Om-centret/Vil-du-have-et-spaendende-job-i-psykiatrien/Sider/default.aspx 
 
Ansøgningsfrist er mandag den 23.4.18 kl. 8 og samtaler vil foregå tirsdag/onsdag i uge 17