Jobbet "Introduktionsstilling i neurokirurgi" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vejh 13, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
En introduktionsstilling i neurokirurgi på Rigshospitalet er ledig pr. 01.07.2018.  
 
Stillingen er 1-årig. Første halvdel af ansættelsen vedrører rygkirurgisk behandling af overvejende degenerative ryglidelser og forløber på Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, VRR. Stillingen er vagtfri. Du vil blive introduceret til den kirurgiske behandling af både cervikale og lumbale degenerative forandringer, herunder også stabiliserende kirurgi. Under ansættelsen vil der også være et kort fokuseret ophold på Blegdamsvej, hvor du vil blive introduceret til patienter med columna frakturer og medulære skader. Anden halvdel af ansættelsen foregår på neurokirurgisk afdeling på Blegdamsvej. Her vil du indgå i det formaliserede vagtberedskab med dagtjeneste og vagt fra vagtværelse. Under denne del af ansættelsen vil du blive introduceret til den kirurgiske behandling af patienter med hovedtraumer, intracerebrale blødninger og tumorer samt hydrocephalus.  
 
Du kan forvente: 
God introduktion til afdelingerne den første uge 
Et tilrettelagt uddannelsesforløb i samarbejde med vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge 
Under ansættelsen på VRR vil du få egne patientforløb med struktureret supervision ved en speciallæge 
Mulighed for deltagelse i mindre forskningsprojekter 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst 
 
Vi forventer at du: 
Har godkendt turnus og autorisationer 
Deltager aktivt i afdelingernes daglige drift 
Bidrager til at stimulere afdelingens uddannelsesmiljø 
Har fokus på egen kompetenceudvikling herunder de 7 lægeroller 
 
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte overlæge Jørgen Degn på telefon nr. 3863 4583.
Ansøgningsfrist: 15. maj 2018 kl 12:00.
Samtaler vil finde sted i uge 21.