Jobbet "Overlæger/Afdelingslæger i plastikkirurgi eller brystkirurgi SUH Roskilde." er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 11, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, søger overlæger/ afdelingslæger.

Vores afdeling er i en rivende udvikling og vi søger overlæger/afdelingslæger der vil være med til at styrke vores udvikling. Som det første skridt står sammenlægningen af vores to afsnit, således at hele afdelingen samles på SUH Roskilde. Fra den 01.04.2019 er vores brystkirurgi omlagt til dagkirurgisk virksomhed.

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling

De grundlæggende mål

 • Tilbyde behandling og pleje på et evidensbaseret højt fagligt niveau

 • Inddrage patienten aktivt i de forskellige behandlingsmuligheder

 • Til stadighed være en lærende organisation til gavn for patienterne

  Kort om afdelingen.

 • Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling har regionsfunktion for plastikkirurgi og varetager udredning og behandling af modermærkekræft, behandling af almindelig hudkræft og rekonstruktive/korrektive tilstande inden for rammerne af klare funktionelle behov. Desuden har afdelingen aktivitet i forhold til brystrekonstruktive procedurer i samarbejdet med den brystkirurgiske del af afdelingen. Afdelingen er organiseret således at udredning og behandling af brystkræft fortrinsvis foretages i Ringsted og den plastikkirurgiske funktion primært foretages i Roskilde.

 • Afdelingen er i gang med en udvikling der går i retning af en større omlægning til dagskirurgisk aktivitet  .

 • Det brystkirurgiske afsnit flytter til SUH Roskilde i løbet af 2020

  Kvalifikationer

 • Speciallæge i plastikkirurgi / brystkirurgi

 • Bred plastikkirurgisk erfaring

 • Bred brystkirurgisk erfaring

 • Erfaring og interesse i kvalitetssikring og forskning

 • Erfaring med og engagement i forhold til dagkirurgisk aktivitet

 • Til overlægestillingen skal ansøger have været ansat som afdelingslæge/overlæge eller tilsvarende inden for plastikkirurgi / brystkirurgi i en samlet periode på minimum fem år, efter opnået speciallægeanerkendelse

 • Interesse for uddannelse/supervision og undervisning.

  Ansvar og arbejdsområder

  Nærmere tilknytning til særlige funktioner kan ske efter kvalifikationer og efter aftale med afdelingsledelsen. Deltagelse i vagt på det plastikkirurgiske afsnit (rådighedsvagt fra bolig i et for tiden 8-skiftet rul) aftales nærmere ved eventuel ansættelse.

  For stillingerne gælder at ansøger er en god team deltager og aktivt bidrager i det administrative og kvalitetsrelaterede arbejde. Afdelingen er involveret i studenterundervisning, hvorfor stillingen ønskes besat med en ansøger med interesse med og erfaring i vidensdeling og undervisning. På sigt vil afdelingen få tilknyttet et professorat, der skal bidrage til udvikling og opbygning af en klinisk forskningsenhed.

  Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

  Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget i forhold til overlægestillingen.

  Ansøgning

  Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og SUH anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

  Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

  Læs mere om byggeprojektet i Køge her

  Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

 • Ansættelsessamtaler afholdes i uge 31

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh