Jobbet "Fysioterapeut - Vil du være med til at etablere et Tværgående Rehabiliteringsteam i retspsykiatrisk regi på Sct. Hans?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
Til Tværgående Rehabiliteringsteam søges Fysioterapeut 32-37 timer  med løbende ansættelse fra 1.7.2018
 
Psykiatrisk Center Sct. Hans åbner pr. 1.9.2018 et åbent rehabiliteringsafsnit R7 i Bøgehus, samt et tværgående rehabiliteringsteam. September er afsat til fælles introduktion og personaletræning for både afsnittet og rehabiliteringsteamet.
Rehabiliteringsafsnittet og det tværgående rehabiliteringsteam er et innovativt initiativ, og det forventes at du medvirker til at opbygge og udvikle konceptet til gavn for patienterne og kolleger på hele Sct. Hans. Initiativet skal også være til inspiration til det nye retspsykiatriske hospital der er under opbygning, og forventes færdigt i 2021.
 
Begge funktioner er smukt beliggende ved Roskilde Fjord, og tæt på Roskilde bymidte.
 
Det tværgående rehabiliteringsteam
Rehabiliteringsteamet, som består af 9 medarbejdere, skal understøtte og medvirke til behandlingsindsatser, på de åbne og lukkede retspsykiatriske afsnit, samt misbrugsafsnit. Den enkelte medarbejder vil blive tilknyttet få afsnit for at sikre kontinuitet og tillid. Derud over vil der skulle etableres et fælles hus med åbne aktiviteter for alle Sct. Hans patienter.
 
Patienterne har mangeartede og komplekse problemstillinger, som betyder at personalesammensætningen ønskes bredt sammensat med ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykomotorisk terapeuter, recovery mentorer, musikterapeut, pædagoger m. flere for at tilgodese alle.
 
Formålet for rehabiliteringsteamet
Er at udvikle og vedligeholde færdigheder i samarbejde med patienten og kolleger i afsnittene, og skabe grundlag for et bedre udgangspunkt, end da patienten blev indlagt. Patienterne har været indlagt i en kortere eller længere årrække, så en hverdag og et netværk skal ofte retableres eksternt.
 
Med afsæt i den enkelte patients ønsker og behov, planlægges og koordineres behandlingsindsatsen. Patienten motiveres til at kunne mestre egen hverdag, og med fokus på at forebygge og/eller erstatte uhensigtsmæssig adfærd i forhold misbrug og kriminalitet.
 
Faglighed
Der tages udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi, den motiverende samtale, rehabilitering og recovery, en integreret tilgang, Safe Wards med mere.
 
Der arbejdes rehabiliterende, med målrettede indsatser, individuelt som gruppebaseret, i tidsbestemt og koordineret form. Indsatsen skal medvirke til at understøtte den enkeltes recovery proces, og i kraft af de lange forløb, vil du være vidne til at dette er muligt.
 
Vi dokumenterer i Sundhedsplatformen, og Sct. Hans er langt i implementeringen. Vi arbejder systematisk med brug af LEAN metoder til udvikling og forbedring af vores arbejdsgange.
 
Vi søger at du
 • Har kortere-/eller længerevarende erfaring med at arbejde med mennesker med psykisk sygdom
 • Gerne erfaring med rehabiliterende behandlingsindsats
 • Gerne har erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • Kan se dig arbejde reflekteret i et tværfagligt team, lære af andre og formidle sin monofaglige viden og erfaring
 • Har gode kommunikation og samarbejdsevner, som skal bringes i spil i forhold til både patienter og pårørende, kollegaer og samarbejdspartnere i øvrigt
 • Evt. har kognitiv uddannelse, uddannelse i den motiverende samtale, kan anvende SI eller interesse for at tilegne sig viden herom
 • Evt. har videreuddannelse i BAT eller andre relevante kurser
 • Evt. har erfaring med undervisning af patienter, individuelt eller i gruppe
 • Kan arbejde opfindsomt og fleksibelt med meningsfulde aktiviteter og udvikling af mestringsstrategier
 • Er interesseret i at være med til at skabe noget helt nyt i en evidensbaseret praksis
 • Ønske om løbende kompetenceudvikling
Personlige Kompetencer
Vi ønsker en tværfaglig praksis, hvor både faglige og personlige kompetencer danner rammen i hverdagen. Det betyder, at du får muligheden for som person også at supplere din faglige praksis med f.eks. spændende hobby, håndværk, kreativitet eller andet.
 
Ledelsen
Vi er tre ledere af afsnittet, og rehabiliteringsteamet – Pia er afsnitsledende sygeplejerske,  Pernille er ledende ergoterapeut og Helle er overlæge.
Ledelsesmæssigt vægter vi at være anerkendende, samarbejdende og tydelige i vores ledelsesstil.
Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø med forebyggelse af konflikter, suppleret med regelmæssig supervision og løbende kompetenceudvikling, som naturlige elementer.
 
Vi ønsker en kultur, hvor du bidrager med tanker og ideer, og kan fungere i processer, der ikke altid får den ønskede effekt. Vi bygger vejen mens vi går, og der er mange veje til ROM ….
 
På Sct. Hans
Er der tjenesteboliger, kantine, personaleforening, kunstforening, tilbud om fysioterapi, ugentlig opfølgning på frigørelsesgreb og kommunikativ deeskalering. Der er gode busforbindelser fra Roskilde station, og cykelafstand på 2,5 km.
 
Arbejdstid
Der arbejdes med skiftende arbejdstider i tidsrummet 08.00-21.00, og hver tredje lørdag.
 
Vi holder Åbent Hus
Tirsdag 8. maj 2018 kl. 15-17 i Bøgehus, på hjørnet af Tofteparken og Bistrup Alle, så kom forbi og se hvor vi skal flytte ind og få en snak.
Samt onsdag den 16. maj 2018 kl. 15:30 - 17:00 samme sted.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os:
Pia Birkegaard 2946 8554, Pernille Behnke 2944 9011, Helle Nerdrum 2160 3217
 
Ansøgningsfrist er 22.maj kl. 12.00, og der afholdes samtaler løbende i uge 22 til 26
 
I forbindelse med ansættelse, skal vi indhente 2 referencer, hvoraf den ene bør være fra nuværende nærmeste leder.