Jobbet "Fysioterapeut til Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Esrumvej 143, 3000 Helsingør

Dit næste skridt
Afsnit 2712 søger fysioterapeut til 1-årigt barselsvikariat
Afsnit 2712 er et åbent voksenpsykiatrisk døgnafsnit med 16 senge, hvor målgruppen hovedsagelig er patienter lidende af psykose, depression, krise, angst, misbrug eller personlighedsforstyrrelse.    
Psykiatrisk Center Nordsjælland (PCN) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri og modtager patienter fra optageområdet nord for København. Centeret har døgnafsnit i Hillerød og i Helsingør. På Helsingør matriklen er der 3 åbne døgnafsnit, der arbejder tæt sammen. Derudover er der også tilknyttet distriktspsykiatri og OP-team.   
 
Jobindhold:  
Det fysioterapeutiske arbejdsområde omfatter bl.a. udredning, individuelle behandlinger og gruppebehandling af forskellig karakter. På afsnittet vil du i tæt samarbejde med dine tværfaglige kollegaer bidrage og facilitere til relevante behandling med det formål at hjælpe patienterne med at finde de kropslige mestringsstrategier, der virker for dem under indlæggelsen og i deres hverdagsliv efterfølgende.  
Du vil desuden samarbejde i et team med fysioterapeuter fra de 2 andre døgnafsnit i Helsingør og du vil få et fagligt tilhørsforhold til fysioterapeutgruppen på PCN generelt. 
Med bagrund i en recovery-orienteret forståelse og i rammerne af kognitiv miljøterapi vil dine opgaver bestå af:  
 • Individuel undersøgelse og behandling målrettet den enkelte patients problemområder fx angst, uro, nedsat kropskontakt, forstyrrede kropsoplevelser, anspændthed 
 • At varetage gruppebehandlinger fx B-BAT, kropsgruppe, motionsgruppe i samarbejde med 2 andre fysioterapeuter  
 • At varetage målrettet fysisk aktivitet i og udenfor afsnittet tilpasset patienternes ressourcer og behov fx inaktivitet, rastløshed, overdreven fysisk aktivitet, overvægt, generel de-konditionering 
 • Foretage fysisk funktionsvurdering  
 • Genoptræning ved funktionstab  
 • At deltage i behandlingsplansmøder hvor det er relevant for patienten, i tværfaglig supervision og i faglig udvikling  
 • Relationsarbejde i afsnittet ift. opnåelse af tillid og samarbejde med patienten  
 • Arbejdet foregår primært i afsnittet, dog kan der i slutningen af vikariatet være arbejde på tværs af de 3 sengeafsnit, fx i form af gruppeaktiviteter.      
Vi tilbyder:
 • Et afvekslende arbejde med mulighed for faglig udvikling
 • Grundig introduktion 
 • Ugentlig tværfaglig supervision i afsnittet 
 • Månedlig monofaglig supervision i Helsingør og fagligt forum med andre fysioterapeuter fra PCN 
 • Inspirerende mono-og tværfagligt samarbejde med engagerede og dygtige kollegaer 
 • Et udviklingsorienteret miljø
 • Én monofaglig og to tværfaglige udviklingsdage om året samt deltagelse i leanarbejde og mulighed for deltagelse i leanevents 
PCN arbejder målrettet med forbedringer af arbejdsgange efter Lean-metoden, hvilket giver dig som medarbejder mulighed for at have indflydelse på dit daglige arbejde.   
På afsnit 2712 er der stort fokus på patient- og pårørendeinddragelse ud fra en recovery-orienteret forståelse, og derudover er implementeringen af Safewards netop opstartet.  
 
Vi forventer, at du
 • Er uddannet fysioterapeut  
 • Har erfaring med psykiatrisk fysioterapi eller brænder for at få det  
 • Ser fysioterapeutiske muligheder i et travlt åbent døgnafsnit i samarbejde med patienter og pårørende 
 • Er orienteret i de nyeste fysioterapeutiske behandlingsmetoder og ønsker udvikling i eget regi 
 • Kan arbejde selvstændigt  
 • Varetager psykoedukation i samarbejde med andre fysioterapeuter 
 • Er ansvarsfuld og har gode samarbejdsevner  
 • Kan engagere dig både mono- og tværfagligt 
 • Kan eller ønsker at arbejde leanorienteret 
 • Har et grundlæggende IT-kendskab og gerne kendskab til Sundhedsplatformen 
 • Tager ansvar for et fælles godt arbejdsmiljø    
Ansættelsesvilkår
Barselsvikariatet på 37 timer ugentligt med tiltrædelse pr. 1. august 2018 eller snarest mulig derefter til et 1-årigt barselsvikariat på 37 timer ugentligt. Du vil skulle arbejde i mindre grad udenfor almindelig dagarbejdstid.
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
 
Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
afdelingssygeplejerske Katrine Vendelbo Nielsen på tlf. 38 64 34 34/29 66 05 11 eller udviklingsfysioterapeut Anette Klahr på tlf. 38 64 30 30/29 99 78 61. 
 
Ansøgningsfristen er den 31. maj 2018, kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 23 eller 24.

Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter sendes online via linket herunder.