Jobbet "til Lunden en socialfaglig medarbejder til dobbeltdiagnose behandling i socialpsykiatrisk botilbud. " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Brøndbyøstervej 156 A, 2605 Brøndby

Dit næste skridt
Brænder du for at gøre en væsentlig forskel for nogle af samfundets mest udsatte borgere, i tæt samarbejde med særdeles kompetente kolleger? Så er det dig, som vi skal have fat i! 
Vi søger en kollega pr. 1. juli 2018. Der er tale om en fast stilling. Det ugentlige timetal kan aftales indenfor rammen af 32-37 timer/ugen, med weekendtjeneste hv. 3. uge samt enkelte aften- og rådighedstjenester. 
 
Lunden er et socialpsykiatrisk tilbud til voksne efter SEL §107 og 108 , og er højt specialiseret indenfor dobbeltdiagnosebehandling. Lunden har i alt 36 lejligheder. Beboerne på Lunden har alle komplekse psykiske og sociale problemstillinger, ligesom flere beboere har vekslende forbrug af rusmidler. 
Vi har fokus på brugerinddragelse, styrket beboeransvar og recovery, og vi arbejder med afsæt i integreret indsats, hvor alle aspekter i beboerens liv inddrages i det rehabiliterende og behandlende arbejde. 
 
Vi har således fokus på aktivitetsliv, botræning, arbejdsliv, brugerarbejdspladser, den psykiske lidelses betydning og rusmiddelbrug. Lunden har derfor ansat en bred vifte af tværfaglige kompetente fagpersoner, så vi bedst mulig kan støtte beboerne i at komme godt videre i livet. 
 
Stillingen er ledig i et af vores to behandlingsteam, hvor den målrettede indsats vil have fokus på beboerens nærmeste udviklingszone, som bl.a. kan være udslusning til en mindre indgribende boform eller egen lejlighed – et fokus som er væsentligt for alle beboere på Lunden, men hvor det tidsmæssige aspekt kan være forskelligt afhængigt af beboerens mangeartede udfordringer. 
Du må meget gerne have erfaring med udsatte borgere samt erfaring fra psykiatri eller socialpsykiatri, ligesom ansøgere med erfaring med rusmiddelbehandling vil blive foretrukket. 
 
Vi forventer, at du har relevant socialfaglig uddannelse som fx pædagog. Du skal have solidt kendskab til motivationsarbejde samt gode relations- og kommunikationskompetencer, hvor du vil være i stand til at fremstå konfliktnedtrappende, tydelig, klar og vedholdende, såvel verbalt som 
nonverbalt. Du ser det som en naturlig del af beboerens recovery at motivere, støtte og hjælpe med praktiske 
dagligdags opgaver af varierende karakter. 
Det vil desuden være en fordel, hvis du har erfaring med stemmehøring, narrativ og/eller kognitiv tilgang.   
 
Vi forventer at du fremtræder med en positiv, åben og nysgerrig indstilling og at du har gode samarbejdsevner. 
 
Lunden er inde i en rivende udvikling, hvor vi vægter trivsel, samarbejde, åbenhed, beboerinvolvering og kompetenceudvikling meget højt. Du vil blive mødt af engagerede og fagligt kompetente kolleger, der tilsammen yder et fantastisk stykke arbejde. 
 
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres. 
 
Ansøgningsfrister mandag den 28. maj, kl. 12.00. Vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 30. maj. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte daglig leder Mette Schiøttz  pr mail: mette.schiottz.overgaard@regionh.dk eller daglig leder Lone Hviid pr. mail: lone.rasmussen.03@regionh.dk  
 
Læs mere om Lunden på: www.densocialevirksomhed.dk/Lunden 
 
Løn og ansættelse finder sted i henhold til gældende overenskomst og efter principperne for Ny Løn. Lunden er en driftsenhed under Region Hovedstaden/Den Sociale Virksomhed. Et af målene i Region Hovedstadens 
personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.