Jobbet "Klinisk underviser for fysioterapeut studerende til Regionshospitalet Hammel Neurocenter" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
En stilling som klinisk underviser for fysioterapeut studerende ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter er ledig til besættelse den 1. august 2018.
 
Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer pr. uge. I de perioder, hvor der ikke er fysioterapeutstuderende indgår du i klinisk praksis på afsnit H2, sensomotorisk klinik, herunder enkelte aften- og weekendvagter.
 
Vi søger en klinisk underviser der:
 • har erfaring med neurorehabilitering, samt faglige ambitioner og lyst til at specialisere dig yderligere inden for området
 • har erfaring med at indgå i interdisciplinært tværfagligt samarbejde
 • har erfaring med undervisning og vejledning
 • ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven
 • har lyst til at udvikle funktionen løbende i samarbejde med nærmeste leder og den øvrige gruppe af ledende terapeuter
 • har erhvervet og/eller er interesseret i relevant efteruddannelse svarede til det efterspurgte niveau
 • er fleksibel og omstillingsparat, ser muligheder og spiller sammen med dine omgivelser
Uddannelsesmiljøet er organiseret i et tværfagligt studiemiljø, hvorfor der varetages opgaver såvel for den monofaglige gruppe som for øvrige elever og studerende for også at introducere disse til det tværfaglige arbejde.
 
De studerende tilbydes praktikker på alle afsnit på Regions Hospitalet Hammel Neurocenter og der er derfor et tæt samarbejde med kontaktpersoner i de enkelte afsnit.
 
Som klinisk underviser indgår du i samarbejde med fysioterapeutuddannelsen, VIA, Århus.
  
Den fysioterapeutiske tilgang er kendetegnet ved:
Klinisk ræssonnering som omdrejningspunkt for undersøgelse og behandling af personer med erhvervede hjerneskader, med henblik på optimering af personens handlekompetence gennem motorisk læring og motorisk kontrol. Der tages udgangspunkt i ICF-modellen/personens behov på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau.
 
Den neurofysioterapeutiske intervention tager udgangspunkt i krop og bevægelse, hvor optimering af den hjerneskadede persons kropslige og kognitive ressourcer er i fokus. Interventionen sigter mod, at personen under indlæggelse gives positive kropslige oplevelser i den nye livssituation, således at det motiverer til fysisk aktivitet såvel under indlæggelsen som efter udskrivelsen.
 
Neurofysioterapeutiske fokusområder er overvejende:
 • Træning af motorisk kontrol
 • Bevægeanalyse
 • Afdækning og behandling af tonusforstyrrelser
 • Kontrakturprofylakse og -behandling
 • Respirationsfysioterapi
 • Styrke- og udholdenhedstræning
 • Konditionstræning
 • Træning i grupper og på hold
 • Neuropædagogisk tilgang i forhold til personer med kognitive problemer
 • Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler
 • Bassinterapi
 • Tilrettelæggelse af udskrivelse
 • Ergonomi i forhold til tværfaglige samarbejdspartnere 
Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din fysioterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.
 
I løbet af det første ½ år kommer du gennem et introduktionsforløb. Fagligheden er naturligvis i højsædet, samtidig med at vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. 
Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling.
 
Arbejdstiden omfatter dag-, aften og weekendarbejde. 
 
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen/centret
Regionshospitalet Hammel Neurocenter:
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede   neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskadede. Det betyder, at vi besidder den højeste ekspertise inden for neurorehabilitering og modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn.

Neurorehabiliteringen er organiseret i fire højtspecialiserede klinikker i Hammel: Klinik for tidlig neurorehabilitering, Sensomotorisk klinik, Kognitiv klinik og Klinik for børn og unge. Til alle klinikker er tilknyttet et ambulatorium.

I Skive er der to rehabiliterings afsnit, et for overvejende sensomotoriske problemstillinger og et for overvejende kognitive vanskeligheder. Skive har egen klinisk underviser.
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser i Hammel og 34 i Skive.
Der er 700 medarbejdere på Regionshospitalet Hammel Neurocenter og der udskrives ca 1200 patienter om året og der ses ca 1100 patienter ambulant.  
  
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Afsnitsleder/Overfysioterapeut Anne Præst på tlf. 7841 9266 / 2277 7310
  
Din ansøgning
Din ansøgning vedhæftet eksamensbevis, autorisations ID og andet skal sendes elektronisk og være os i hænde senest mandag den 21. maj 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fredag den 25. maj 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.