Jobbet "Lægesekretær" er udløbet

Region Nordjylland

Infektionshygiejnen

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Lægesekretær med blæksprutteevner søges til Infektionshygiejnens sekretariat og MRSA-ambulatorium
 
Ønsker du en anderledes lægesekretærstilling med mange forskelligartede opgaver, hvor der stilles krav til selvstændighed, ansvarlighed og fleksibilitet? Så kan vi tilbyde dig et job i Infektionshygiejnens sekretariat og MRSA-ambulatorium. Stillingen er på 37 timer om ugen med arbejdstider fra 7.30 – 15.00 (fredag 14.30) og ønskes besat fra 1. juni eller snarest herefter.
 
Skrivning af ambulante notater og registrering er en stor del af dit daglige arbejde, men derudover er der mange andre spændende opgaver, som også fylder i dagligdagen.

Sekretariatet varetager følgende opgaver:
 • Skrivning af ambulante notater og registrering i henhold til gældende bestemmelser
 • Telefonkontakt med patienter, pårørende, borgere, praktiserende læger og øvrige samarbejdspartnere
 • Håndtering af prøvesvar, anmeldelsesblanketter og henvisninger
 • Møde- og ambulatoriebooking for MRSA-teamet
 • Rekvirering og bestilling af prøver i WW-Bakt
 • Afsendelse af prøvemateriale til patienter
 • Planlægning og opfølgning af kurser og uddannelse i samarbejde med hygiejnesygeplejerskerne
 • Mødeaktivitet, herunder planlægning, afvikling, referat samt opfølgning
 • Web-funktion på afsnittets hjemmeside
 • Logistikopgaver vedr. lokalefordeling og bestilling af varer og andre tjenesteydelser
 • Sekretariatsbetjening af hygiejnesygeplejersker og afsnitsleder                 
 • Ansøgninger til Kursus-Tjenesterejser og bestilling af rejser og ophold
 • Korrekturlæsning på diverse skriftligt materiale
 • Indberetning af ferie, sygdom m.m.
Krav til ansøger:
 • Du har en godkendt uddannelse som lægesekretær 
  Der vil blive lagt vægt på følgende kompetencer:
 • Rutine i AS400/PAS, herunder HenvisningsVenteForløb
 • Udpræget flair for it
 • Rutine i Office-pakken
 • Kendskab til regionens administrative systemer
 • Skriftlig velformuleret og med gode grammatiske evner
 • Systematisk og resultatorienteret i opgaveløsningen
 • Fleksibel og åben overfor forskelligartede opgaverAnsøgeren skal kunne arbejde selvstændigt og stabilt og træffe beslutninger, have gode tværfaglige samarbejdsevner og kunne overskue forskellige arbejdsopgaver på samme tid.

  Vi tilbyder:
 • Et arbejde i et kreativt og udfordrende fagligt miljø og i et tæt samarbejde med de øvrige ansatte i Infektionshygiejnen
 • Afvekslende arbejdsopgaver på mange niveauer
 • Et arbejdsmiljø med mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Medindflydelse på tilrettelæggelse af opgaveløsningen i sekretariatet
Profil af Infektionshygiejnen
 • I Infektionshygiejnen er vi 14 hygiejnesygeplejersker, 3 sekretærer og 1 afsnitsleder. Infektionshygiejnen er opdelt i tre teams, et hospitals- og et primærteam samt et MRSA/antibiotikaresistensteam. Hospitalsteamet betjener sygehusene i regionen, mens primærteamet betjener kommuner i regionen, der har indgået samarbejdsaftale. MRSA/antibiotikaresistensteamet varetager MRSA-udredning/-behandling i både sekundær og primærsektor og overvåger udviklingen af multiresistente bakterier i hospitalssektoren.
   
  Løn- og ansættelsesvilkår
  Ansættelse sker på overenskomstvilkår.

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved daglig leder Jens Yde Blom, tlf.: 97 66 50 09 eller lægesekretær Anna Krogholm, tlf.: 97 66 06 49.
  Ansøgningsfrist er den 24. maj 2018
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23