Jobbet "Ledende overterapeut til Reumatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt

 

Reumatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital (SUH) skal have ny leder for ergo- og fysioterapien.

Vi søger en visionær, strategisk og dynamisk faglig leder, som skal stå for den daglige ledelse sammen med den ledende overlæge.

Stillingen er til besættelse fra den 01.08.18 eller snarest derefter.

Om Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Afdelingen

Reumatologisk Afdeling udgør organisatorisk en selvstændig afdeling og er kendetegnet ved at være sammensat af en ergo- og fysioterapi med tværgående aktiviteter i hele hospitalet og en reumatologisk funktion med både stor ambulant aktivitet samt mindre sengeafsnit. Afdelingen har funktion både i Roskilde og i Køge.

Ergo- og fysioterapien: Er et tværgående afsnit med aktivitet på både Roskilde og Køge. Vi varetager ergo- og fysioterapeutisk undersøgelse, vurdering, behandling og genoptræning af indlagte patienter fra alle hospitalets specialer samt ambulant behandling og specialiseret genoptræning. Derudover er vi klinisk undervisningssted for ergo- og fysioterapeutstuderende.

Tværgående enheder: På SUH er der også terapeuter der er tilknyttet andre funktioner på hospitalet såsom rygklinik, smertecenter og palliativt team. Derudover findes en fysioterapeut ansat i det palliative team i Næstved.

Reumatologisk ambulatorium: Ambulatoriet har et stort læge-ambulatorie, inklusiv en bio-enhed og få reumatologiske senge på et medicinsk sengeafsnit. Dertil hører eget sekretariat.

Kliniske forskningsenheder: Afdelingen rummer Kliniske forskningsenheder (KFE) for Reumatologi og Ergo- og Fysioterapien. Disse refererer til afdelingsledelsen. Afdelingsledelsen har et fælles ansvar for at sikre den samlede udvikling af afdelingens funktioner og virke.

Som ledende overterapeut i afdelingen vil du, sammen med den ledende overlæge, have ansvaret for det kliniske arbejde, for afdelingens budget, for den forskning afdelingen indgår i, samt for kompetenceudviklingen af medarbejderne, fordelt på de to matrikler.

Det primære fokus vil være terapien, hvor 4 afdelingsterapeuter har lederansvar for 75 terapeuter, som er fordelt på de to matrikler.

Forventninger og kvalifikationer

  • Som ledende overterapeut skal du sammen med den ledende overlæge være rammesættende og retningsgivende i udviklingen af Reumatologisk Afdeling og SUH’s strategi i særdeleshed.
    Ledelsesopgaven løses i et dynamisk samarbejde med den ledende overlæge og indeholder strategisk-, faglig-, personale- og driftsledelse.
  • Stå for kompetenceudvikling af medarbejderne samt være garant for fortsat udvikling af forskningsmiljøet
  • Fortsat udvikling i samarbejdsrelationerne eksternt i primærsektor såvel som i sekundærsektor
  • Vi prioriterer et åbent og tillidsbaseret arbejdsmiljø med respekt for afdelingens mangfoldighed og med fokus på at tiltrække og fastholde dygtige og stabile medarbejdere
  • Det anses for væsentligt, at afdelingsledelsen kan agere i et politisk styret system og kan kommunikere på flere niveauer i organisationen
  • Vi forventer en kommunikerende leder som på imødekommende, respektfuld og klar vis er i løbende dialog med afdelingens interessenter herunder patienter og pårørende
  • Det forventes at du har en uddannelsesmæssig baggrund som ergo- eller fysioterapeut. Du har ledelses erfaring og har relevant ledelsesmæssig videreuddannelse, gerne på masterniveau eller tilsvarende

Løn- og ansættelsesvilkår – I henhold til gældende overenskomst.

I øvrigt om ansættelsesproceduren

Vi gør opmærksom på, at som led i strategien, vil hospitalet inddrage en repræsentant fra Patientforum i rekrutteringsprocessen, i form af en patient eller en pårørende, som deltager i samtalen.

Der vil naturligvis være fuld fortrolighed i vores behandling af ansøgere.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Bo Jannik Ejbjerg, 47 32 47 01.

Ansøgningsfrist 28.05.18

Ansættelsessamtaler 14.06.18

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh