Jobbet "Fysioterapeut, barselsvikar, Neuro-rehabiliteringen N3 - Regionshospitalet Lemvig" er udløbet

Region Midtjylland

Ergo- og fysioterapien, Lemvig

Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Neuro-rehabiliteringen N3, Neurologi og fysio-ergoterapi, Regionshospitalet Lemvig, søger en fysioterapeut på 37 timer ugentligt i perioden fra d. 2. juli 2018 – 9. marts 2019 eventuelt med mulighed for forlængelse.

Afdelingens opgaver er rehabilitering af patienter med middelsvære til svære symptomer efter apopleksi. Afdelingen har 15 sengepladser, og modtager patienter fra akut-afdelinger i Region Midt - primært fra N1 på Regionshospitalet Holstebro.

Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag i tværfaglige teams og lægger stor vægt på, at tilbyde et individuelt tilrettelagt rehabiliteringsforløb.

Inddragelse af pårørende, hjemmebesøg og orlovs er centrale faktorer i forløbene.
Som fysioterapeut indgår du i det tværfaglige miniteam omkring den enkelte patient, hvor der koordineres og opgaveløses i fællesskab og du er ansvarlig for de monofaglige ydelser ud fra behovene hos den enkelte patient.

Terapeuter har en senvagt-ordning de 5 hverdage i ugen med en ugentlig dag til kl. 19:00.

Vi ønsker at stå for:
 • helhed i en tværfaglig opgaveløsning med baggrund i solid mono-faglighed
 • koordineret indsats omkring kerneopgaver
 • fokus på ressourcer og inddragelse
 • positiv tilgang til hinanden og opgaveløsning
Vi søger derfor en kollega:
 • med erfaring og dokumenterede kompetencer indenfor neuro-rehabilitering
 • interesse og erfaring for tværfagligt samarbejde
 • der kan forvalte monofaglige og tværfaglige behov i et samarbejde
 • der åbent og nysgerrigt går ind i nye udfordringer og benytter sig af kollegial sparring
 • der kan inddrage kreativitet og humor
 • der med empati og respekt kan forholde sig til forskellige behov hos patient og pårørende såvel som kolleger
 • med IT-kompetencer på brugerniveau
 
Stillings- og funktionsbeskrivelse
 
Du kan læse mere om N3 her. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Susanne Vøldike, tlf. 78 43 71 65 eller mail: susvoe@rm.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 24. maj 2018

Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag d. 28. maj 2018 på Regionshospitalet Holstebro. Oplysninger om lokale gives ved indkaldelse til samtale.

Søg jobbet online ved at klikke på "søg job". Vedhæft din ansøgning og dit CV.
 
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale