Jobbet "Ledende overlæge til Neurologisk Afdeling N, OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 101, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt
 
Neurologisk Afdeling N søger en ledende overlæge, som sammen med oversygeplejersken kan stå i spidsen for en højt specialiseret afdeling med fokus på høj kvalitet, forskning, udvikling og effektiv drift.  
 
Neurologisk Afdeling N er Region Syddanmarks universitetsafdeling i specialet neurologi. Vi varetager derfor funktioner jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning.  
 
Afdelingen er opdelt i faglige teams, der ledes af en teamansvarlig overlæge sammen med funktionslederen.
 
I afdelingen indgår Neurofysiologisk Afsnit samt Neurorehabiliteringsafsnittet NR i Svendborg. 
 
Vores nye ledende overlæge 
Vi ønsker en visionær, engageret og dynamisk person, som skal kunne understøtte, at afdelingen fortsat udvikler sig fagligt, sikre et højt behandlings- og kvalitetsniveau, en høj patienttilfredshed samt skabe et attraktivt arbejdsmiljø.  
 
”Vores kerneopgave er at give patienter med neurologiske symptomer den bedste hjælp og behandling til rette tid i et tæt samarbejde med patient og pårørende”. 
 
Du skal derfor kunne evne at lede og inspirere, så afdelingens kerneopgave implementeres i den daglige arbejdsgang alle steder.  
 
I vores arbejde med at forbedre aktiviteter, der skaber værdi for patienten, tager vi i afdelingen udgangspunkt i den Syddanske Forbedringsmodel. Metoden indebærer, at du som leder skal have et meget stærkt fokus på ledelse af forbedringsarbejde. 
 
Vi søger en leder, der:  
 • Er uddannet speciallæge i neurologi 
 • Har en stærk faglig og ledelsesmæssig identitet og formår at udøve ledelse af ledere – dette gerne understøttet af teoretisk lederuddannelse på masterniveau  
 • Er strategisk tænkende og formår at sætte en tydelig vision og strategi i forhold til OUH’s og afdelingens kerneopgave 
 • Formår at samle og lede en stor speciallægegruppe og kan lede med et tværfagligt perspektiv samt sikre effektiv ressourceudnyttelse afstemt efter aktivitet, uddannelse og faglig udvikling 
 • Kan sikre, at budget og aktivitetstal overholdes  
 • Har stærke kommunikative egenskaber og formår at formidle præcist og engageret på alle niveauer  
 • Har interesse i kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse  
 • Har en involverende og åben ledelsesstil samt en anerkendende tilgang til opgaveløsning i samspil med kolleger og på tværs af specialer og faggrupper 
 • Er innovativ og kan bidrage til høj faglig kvalitet og effektivitet 


Vi tilbyder: 
 • En  velfungerende afdeling, der fungerer på et højt fagligt niveau 
 • En afdeling med respekt for tværfaglige kompetencer, som højner kvaliteten af patientforløbene
 • En afdeling, hvor patientoplevet kvalitet og et godt arbejdsmiljø er vigtige parametre for vores arbejde  
 • En ledergruppe, der er engageret i sammen at løse faglige, driftsmæssige og organisatoriske udfordringer  
 • En stilling, hvor du varetager dine ledelsesopgaver med udgangspunkt i OUH’s overordnede ledelsesgrundlag. Se OUH’s ledelsesgrundlag   
 • En afdeling, hvor anerkendende og udviklende feedback vægtes højt  
 • En aktiv forskningsenhed på internationalt niveau  
 
Opgaven som ledende overlæge 
Du vil som ledende overlæge indgå i en afdelingsledelse, der består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske. 
Du vil i tæt samarbejde med oversygeplejersken have ansvaret for den samlede ledelse, udvikling og drift af afdelingen i overensstemmelse med OUH’s ledelsesgrundlag. Dette indebærer, at drift, patientbehandling og –pleje, planlægning og organisering af afdelingens virksomhed sker med afsæt i ambitionen om at være patientens universitetshospital.  
Foruden ansvaret for at levere betingelserne for den bedst mulige behandling og pleje af OUH's patienter har Afdelingsledelsen også ansvar for at fastholde og udvikle universitetshospitalsfunktionerne på OUH. Det betyder, at Afdelingsledelsen skal have fokus på højt specialiseret behandling og forskning samt på uddannelse. Som en del af afdelingsledelsen indgår du også i det tværgående strategiske samarbejde på OUH og med eksterne samarbejdspartnere.
 
Afdelingsledelsen har ansvaret for at overholde afdelingens budget, herunder konsekvenser af eventuelle afvigelser mellem afdelingens baseline, den faktiske aktivitet og afdelingens økonomi. 
 
Afdelingsledelserne har ansættelseskompetencen for medarbejdere og skal i afdelingen bl.a. sikre effektuering og udvikling af personalepolitikker. Herudover har Afdelingsledelsen ansvaret for, at arbejdspladsen lever op til Arbejdsmiljøloven og Region Syddanmarks og OUH’s retningslinjer for en sikker og sund arbejdsplads. 
 
Vil du vide mere om stillingen, kan du læse Organisations-, opgave- og kvalifikationsbeskrivelse , hvor vilkår og forventninger er nærmere beskrevet.
 
Stillingen er ledig til besættelse 1. juli 2018 eller snarest derefter.  
 
Der er følgende krav til ansøgningens udformning:  
 • Ansøgningen disponeres i forhold til de ”7 kompetenceområder” 
 • Ansøgningen skal være bilagt dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og eventuel efteruddannelse 

Yderligere oplysninger kan du få ved henvendelse til: 

Direktør Michael Dall, tlf. 2873 2234 michael.dall@rsyd.dk  
Oversygeplejerske Marianne Gehring, tlf. 2331 6439 marianne.gehring@rsyd.dk 
 
Ansøgningsfrist 3. juni 2018
 
Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. 1. samtale forventes afholdt 20. juni 2018, hvor ansøger vil blive stillet overfor en case. 2. samtale forventes afholdt den 25. juni 2018,
 
Ansættelsen sker efter "Aftale vedrørende lægelige chefer"
 
Efter aftale med ansøgeren indhentes der referencer.
 
Det forventes at ansøger deltager i en personlighedstest. 
 
Stillingen søges online på HR-Manager.