Jobbet "Operationssygeplejerske søges til Operationsgangen, Sygehus Lillebælt, Kolding" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Dit næste skridt
 
Har du lyst til at skabe patientforløb med kvalitet og nærvær sammen med os? 
Skal du være en aktiv del af et stærkt tværfagligt samarbejde på operationsstuen med patienten i centrum? 
 
Vi har sagt farvel, og måske på gensyn til en erfaren kollega, og derfor søger Operationsgangen på Kolding Sygehus en sygeplejerske til en fast stilling med ansættelse 1. august 2018, eller efter aftale. I oplæringsforløbet 37 timer og derefter efter aftale. 
 
Kolding Sygehus er et af regionens akutsygehuse med specialisering indenfor benign kirurgi, og sygehuset er fra 2018 landets første besøgscenter for robotassisteret benign kirurgi. Inden for operationssygepleje er der mulighed for udvikling og specialisering, funderet i et tæt tværfagligt samarbejde, med fokus på høj kvalitet, faglighed og god ressource udnyttelse til gavn for vores patienter. 
 
Vi er en central operationsgang med planlagte og akutte patientforløb indenfor specialerne: Organkirurgi, Gynækologi/Obstetrik, Ortopædkirurgi og Karkirurgi. Du vil primært få tilknytning til Organkirurgi og Gynækologi/Obstetrik samt indgå i det fleksible akutte beredskab på Operationsgangen i vagten inden for alle fire specialer. 
 
Operationssygepleje er en profession, som er kendetegnet ved en særlig viden, kunnen og vilje.
 
Personalegruppen på Operationsgangen er kendetegnet ved høj faglighed, bred erfaring og gode kompetencer indenfor udvikling. På Operationsgangen har vi i første halvdel af 2018 haft fokus på Excellent sygepleje under overskriften, ”At føle sig kompetent” med særligt fokus på vores basiskompetencer. Formålet er at alle sygeplejersker skal føle sig kompetent til at varetage kerneopgaven på Operationsgangen beskrevet i vores kompetenceprofil. I anden halvdel af 2018 vil vi forsat have fokus på ”At føle sig kompetent”, dog med en anden vinkel, da Excellent sygepleje handler om meget mere end at være klinisk specialist. Det handler om non-technical skills, hvor sygeplejersken har en særlig etisk forpligtelse til at handle til patientens bedste. 
 
Vi er en afdeling af 26 engagerede operationssygeplejersker, med stor mulighed for indflydelse på vores arbejdsplan. Det gode kollegaskab og det gode humør er en vigtig værdi for os, og gør os stærke i en travl hverdag. Dagvagten møder kl.0730-1500, og afløses af aften/natvagten som møder fra kl. 1430-0730. Man kan forvente en vagtplan med vekslende arbejdstider med 4 planlagte lange vagter på 6 uger, hvoraf to af dem ligger i weekenden.  
 
Du har: 
 
 • Særlig interesse i at fordybe dig og dygtiggøre dig i den tekniske og instrumentelle del af sygeplejen.  
 • Lyst og evne til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde, hvor det ofte vil være operationssygeplejersken, der har den koordinerende rolle, med patienten i fokus. 
 • Lysten til at engagerer dig i at udvikle og optimere operationssygeplejen og være en del af den løbende kompetenceudvikling, med fokus på patientsikkerhed og den patientoplevede kvalitet. 
 • Evnen til at se muligheder og indgå konstruktivt i en omskiftelig arbejdsdag og tage ansvar for flowet på Operationsgangen. 
 • Bevidsthed om eget ansvars- og kompetenceområde - reflektere over egne handlinger, og sætte det i spil til læring for dine kolleger. 
 
Vi står for og kan tilbyde: 
 
 • Et spændende speciale i udvikling, med højt specialiserede funktioner, kliniske teams og tradition for gode tværfaglige samarbejdsrelationer, som styrkes og udvikles gennem klinisk simulation. 
 • En kollegagruppe med et stærkt sammenhold, høje faglige kompetencer og visioner for operationssygeplejen med fokus på kontinuerlig kompetence udvikling og kompetence vedligehold. 
 • Et gennemarbejdet introduktionsprogram på 4-6 måneder, som tager udgangspunkt i dine kompetencer. 
 • Et arbejdsmiljø, som rummer det gode kollegaskab, tillid og omsorg for hinanden, respekt og rummelighed. 
 • En afdeling, hvor fejl og utilsigtede hændelser altid betragtes som en mulighed for læring og refleksion.  
 •  
Har du uddybende spørgsmål eller brug for mere information, kan du kontakte afdelingssygeplejerske Lotte Duelund Kragh på mail Lotte.Duelund.Kragh@rsyd.dk
eller telefon 7636 2664. Du er også velkommen til at besøge os og se afdelingen.  
 
Ansøgningsfrist mandag d. 18. juni 2018 
 
Ansættelsessamtaler afholdes mandag d. 25.juni mellem kl. 08.30 og kl. 14.00. 
 
Du kan læse mere om Sygehus Lillebælts virksomhedsgrundlag, Ledelsesgrundlag og Arbejdsmiljøpolitik på sygehusets hjemmeside. 
 
For at vi kan give din ansøgning den bedste behandling, bedes du søge ved at benytte feltet "søg nu"