Jobbet "Psykiatrisk hjemmesygeplejerske til Ilulissat - Nordgrønland" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Vil du til Ilulissat og være en af vores nye Psykiatriske Hjemmesygeplejerske pr. 1. August 2018?

Vi søger en psykiatrisk hjemmesygeplejerske til vores team bestående af 2 psykiatriske hjemmesygeplejerske stillinger. På nuværende har vi ingen fast ansatte.

I den ene stilling har sygeplejersken i tæt samarbejde med Regionsledelsen bl.a. optimeret faglig konsulent bistand til region Avannaas sundhedscentre og etableret lokale faguddannet ansvarlige.

Dette blev etableret ved årlige tjenesterejser fra Ilulissat Sygehus til Qaanaaq, Upernavik og Uummannaq.

Den Psykiatriske hjemmesygepleje har i Ilulissat tilknyttet 90 patienter og er fysisk placeret på Ilulissat sygehus.

Udredning og behandling foregår i tæt samarbejde med Psykiatrisk afdeling i Nuuk.

Derudover er der et tæt tværfagligt samarbejde med lokalansatte læger og resten af Ilulissat sygehus’ personalegrupper.

Brug af telepsykiatri er en integreret del af det daglige arbejde.

Der er et tæt samarbejde med socialpsykiatrien, socialforvaltningen og kriminalforsorgen.

Den psykiatriske hjemmesygeplejerske samarbejder ligeledes med forskellige specialister, som kommer på tilsyn her på sygehuset, som bl.a. er børne- og ungdomspsykiater og voksenpsykiater mv.

 

Arbejdsopgaver:

 • Den direkte patientkontakt ogsamarbejde med pårørende.

 • Supervision og vejledning af ansatte i byens socialpsykiatriske boenheder, samt kollegaer på sygehuset

 • Undervisning, såvel internt som eksternt

 

Der er et årligt distriktspsykiatrisk seminar i Nuuk for hele Kystpsykiatrien, med det formål at give mulighed for faglig sparring og en udvikling af et sammenhængende Psykiatrisk tilbud.

Psykiatrien i Ilulissat er kendt for at være et sted, hvor man bliver hørt og set, hør mere om dette ved at kontakte nuværende ansatte, så du kan høre mere om arbejdsopgaver, typer af samtale terapi og behandling.

 

Ønskede kvalifikationer:

 • Uddannet sygeplejerske gerne med psykiatrisk specialuddannelse

 • Bred klinisk erfaring indenfor det psykiatriske område.

 • Indstillet på tværfagligt samarbejde

 • Bevare fokus i en travl hverdag

 • Omstillingsparat.

 

Vi kan tilbyde dig:

 • Et varierende og udfordrende arbejde, som stiller store krav til din faglighed, fleksibilitet og ansvarlighed.

 • Gode muligheder for at du holder dig fagligt ajour.

 • Et positivt arbejdsmiljø med engagerede kollegaer, et sygehus i udvikling

 • Et patientklientel, der (som regel) er parate til en hurtig snak og masser af grin

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

STATSBORGERSKAB

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201805246

 

Ansøgningsfrist: d. 6. juni 2018

 

KONTAKT

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Arnanguak Blytmann på tlf. (+299) 94 32 11 eller på e-mail: arbl@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Daniel Rausner på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: danr@PEQQIK.GL
 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.