Jobbet "Amager Hvidovre Hospital søger afdelingslæge til Føtalmedicin, Ultralydklinikken" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Er det din ambition at blive føtalmediciner? 
 
Er du speciallæge (eller kommende speciallæge) i Gynækologi og Obstetrik og har et ønske om at blive føtalmediciner, så er nedenstående stilling med tilknyttet mulighed for ekspertuddannelse i føtalmedicin nok noget for dig. 
 
En stilling som afdelingslæge på Hvidovre Hospital, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling med funktion på Ultralydklinikken indenfor Føtalmedicin ønskes besat snarest.  
 
Ansøger skal være speciallæge i gynækologi og obstetrik med særlig erfaring eller interesse for føtalmedicin. 
 
Hvidovre Hospitals Gynækologisk/Obstetriske afdeling er med ca. 7000 fødsler, ca. 6000 operationer og 13.000 udskrivninger pr år en stor afdeling med i alt 430 medarbejdere, heraf  
ca.70 læger. 
 
Afdelingen er specialiseret inden for gynækologi, urogynækologi, føtalmedicin, obstetrik og fertilitetsbehandling og varetager alle opgaver indenfor specialet fraset visse onkologiske og obstetriske patientgrupper. Afdelingens gynækologiske og obstetriske funktionsområder er organiseret i afsnit med afsnitsledelser.  
 
Ultralydklinikken udfører ca. 22.000 skanninger om året inklusive nakkefoldskanninger, gennemskanninger, tilvækstskanninger og andre skanninger, herunder fosterhjerteskanninger, flowundersøgelser, 3D-ultralydundersøgelser og andre expertskanninger.  Der foretages chorion villus biopsier og amniocenteser.  
 
Afdelingslægen skal være indstillet på at indgå i afdelingens undervisnings- og forskningsforpligtigelser samt i afdelingens vagtarbejde, hvor der er ca. 10 tilstedeværelsesvagter pr. 16 uger.  
 
Ansøgningen bedes stillet op i henhold til de 7 lægeroller, således at de nævnte speciallægekompetencer beskrives separat.
 
Yderligere oplysninger og stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen tlf. 3862 1886 eller overlæge, dr.med. Finn Stener Jørgensen tlf. 3862 2608
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsfrist: Mandag d. 4.juni 2018 kl.12.00 
 
Ansættelsessamtaler: Forventes af finde sted mandag d.18.juni 2018