Jobbet "Sygeplejerske til Børnekirurgisk Klinik" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Juliane Marie Centret  
 
Børnekirurgisk Klinik søger pr. 1. august 2018 én sygeplejerske til et års barselsvikariat. Stillingen er på 32 timer ugentligt i skiftende vagter.  
 
Børnekirurgisk Klinik varetager plejen og behandlingen af børn fra 0-16 år. Klinikkens speciale er mangfoldigt men primær funktionen er børn født med misdannelser i nyre-urinveje, i tarmsystemet og i kønsorganerne. Vi følger derfor langt størsteparten af børnene fra de er nyfødte til de fylder 16 år. Vi er en klinik med 13 sengepladser og indlæggelserne spænder fra 1 dag til 1 år. I forbindelse med sengeafsnittet har vi et mindre daghospital som er åbent i hverdagene fra 7.00-16.00. Derudover har vi akut modtagefunktion samt et stort ambulatorium. Som sygeplejerske i Børnekirurgisk Klinik oplæres du til alle funktioner og vil også efter endt oplæring have vagt i både sengeafsnit, i daghospitalet og i ambulatoriet.  
 
Vi er en blandet personalegruppe, bestående af sygeplejersker med kort og lang erfaring. Fælles for os alle er, at vi føler et stort ansvar for, at give de indlagte børn og deres forældre den bedst mulige pleje og behandling. Vi arbejder meget målrettet på at udvikle os og læringskulturen i klinikken er konstruktiv og målrettet. Vi arbejder blandt andet med refleksion og kollegial feedback. Gennem kollegial feedback styrker vi vores observationer og formidlingen af vores faglige budskaber. Kollegial feedback er med til at fremme patientsikkerheden og kvaliteten i patientplejen.  
 
Plejen af børnene bærer præg af omsorg, professionalisme og med udgangspunkt i visionen om patient- og familiecentreret pleje og behandling. Det stiller store krav til den enkelte sygeplejerske om at se det enkelte barn/unge og dennes familie Til dagligt arbejder vi i monofaglige teams. Teamet reflekterer over de sygeplejefaglige udfordringer som identificeres samt hvordan hjælper vi hinanden, og hvilke observationer er relevante tværfagligt at snakke om til vores morgenkonference. Hensigten med teamarbejdet er, at skabe større tryghed samt bedre rammerne for læring og udvikling af vores kompetencer.  
 
Vi søger en sygeplejerske der:  
  • har erfaring med børnesygepleje eller har arbejdet indenfor et kirurgisk speciale
  • har et engagement, lyst til at lære og har interesse i sit fag
  • kan agere i en afdeling med et stort flow og uforudsigelighed
  • ser en stor opgave i at pleje det syge barn og tage hånd om hele familien  
I Børnekirurgisk Klinik værdsætter vi, at arbejde i en udfordrende hverdag, hvor meget få dage er ens. Selve introduktion- og oplæring i afdelingen foregår, ved sygeplejementorer, og du skal være indstillet på en grundig oplæring, da specialet er komplekst.  
 
Vi arbejder i 8 og 12-timers vagter i weekenden, hvilket betyder at vi hovedsageligt arbejder hver 3. weekend. I hverdagen arbejder vi i skiftende vagter oftest af 8 timers varighed.  
 
Hvis du har yderligere spørgsmål til afdelingen eller stillingen, er du velkommen til at ringe til afdelingssygeplejerske Maria Simmelkjær 35 45 35 47.  
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
Ansøgningsfrist er den 11. juni 2018 kl. 12.00.  
Samtaler vil finde sted den 13. juni 2018.  
 
Søg stillingen via linket.  
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.