Jobbet ""MR-Overlæge " uden vagt til Radiologisk Sektion, Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
”MR-overlæge” uden vagt til Radiologisk Sektion, Hvidovre Hospital. 
 
Overlægestilling er ledig til besættelse pr. 1.september 2018 ved Radiologisk Sektion, Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed (FBE), Hvidovre Hospital. Stillingen er uden vagt og placeret i MR-teamet, evt. som teamleder.  
Den optimale profil til at matche stillingen har kompetencer inden for det neuro-radiologiske  område, suppleret mederfaringer fra bevægeapparat- og abdominal MR. Der vil være mulighed for tæt samarbejde med MR-Forskningssekton og med andre teams i sektionen..   
Skulle du have en radiologisk profil, som ikke helt matcher det her beskrevne, er du velkommen til at søge alligevel. Vi er en stor afdeling, hvor mange faglige profiler kan komme i spil.  
Radiologisk Sektion er en del af FBE, som består af 3 sektioner: 
• MR Forskning 
• Radiologi på Amager og Hvidovre Hospital 
• Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
Aktiv deltagelse i forskning er en mulighed, såfremt dette ønskes. Du vil blive ansat i Radiologisk Sektion, Hvidovre matriklen.  
Røntgensektionens teams består aktuelt af: 
• Thorakoabdominalt team inkl. CT-abdominal og MR  
• PET-CT team 
• Ortopædradiologisk team inkl. CT og muskuloskeletal MR 
• Ultralyd-team  
• MR-team 
Radiologisk Sektion har alle modaliteter og en næsten totalt fornyet apparaturpark som omfatter: 
• 7 MR-skannere, herunder 7-tesla-MR 
• 5 CT-skannere, herunder en 640-slide-CT-skanner 
• 1 PET-CT 
• 3 SPECT-CT 
• 10 UL  
• 12 Konventionel RTG. 
Vi er en stor og robust enhed, som er i stabil vækst. Vi producerer ca. 200.000 undersøgelser og forventer en fortsat stigning i årene fremover. Foruden en stor klinisk undersøgelsesproduktion er vi meget optaget af forskning og undervisning – publicerer ca. 100 videnskabelige artikler årligt. Samlet set er vi ca. 350 ansatte, hvoraf radiologisk sektion udgør den største gruppe. 
Vi lægger vægt på at være en god og attraktiv arbejdsplads med alt, hvad det indebærer, af mulighed for efteruddannelse, kongresdeltagelse og gode løn- og arbejdsforhold.  
Der er ansøgningsfrist for overlægestillingen 29.maj 2018 kl. 15.00.  
Nærmere oplysning om stillingen kan fås hos Enhedschef Claus Leth Petersen, mail claus.leth.petersen@regionh.dk eller hos specialeansvarlig overlæge Frank Krieger Jensen, mail frank.krieger.jensen@regionh.dk.