Jobbet "Afdelingslæge/Overlæge til Ambulatoriet for Børne- og Ungdomspsykiatri, Klinik Psykiatri syd, Børne- og Ungdomspsykiatrien" er udløbet

Region Nordjylland

Børn og Unge: Læger

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Ambulatoriet for Børne og Ungdomspsykiatri hører organisatorisk under Klinik Psykiatri Syd, Børne- og Ungdomspsykiatrien, som er i en spændende udviklingsperiode, hvor der er fokus på både faglig og organisatorisk udvikling.
 
Din funktion vil først og fremmest være knyttet til udredning og behandling af patienter med depression, angst eller OCD. Vi er et ambulatorier der vægter en psykoterapeutisk tilgang og har aktuelt både individuelle forløb samt flere gruppeterapeutiske tilbud. Vi arbejder i såvel en psykodynamisk som kognitiv forståelsesramme, alt efter hvilken problematik patienten har brug for. Du vil som speciallæge komme til at stå for konferencer, give supervision, udrede og behandle. Vi lægger stor vægt på at læger indgår i det terapeutiske arbejde.

Børne- og Ungdomspsykiatrien har et dag-/døgnafsnit og tre ambulatorier, der hvert dækker et diagnostisk felt og alle aldre op til det fyldte 18 år. Dog dækker Enhed for Spiseforstyrrelse alle aldre, dvs også voksne, og spreder sig over både et ambulatorium og sengepladser til såvel børn, unge som voksne. De tre ambulatorier er Ambulatorium for Børne- og Ungdomspsykiatri, Enhed for Spiseforstyrrelser samt Ambulatorium for ADHD.

Vores fokus er på faglighed, det gode patientforløb, øget patientinddragelse, og et tæt samarbejde med primærsektoren. Vores mål er at udvikle en Børne- og Ungdomspsykiatri, hvor medarbejderne trives, og hvor vi i fællesskab udvikler nye veje til at håndtere de udfordringer, vi står overfor. Hvis du brænder for dit speciale og er entusiastisk, ønsker vi, du skal være med til at sætte dit præg på denne udvikling. Vi håber, du har lyst til at være med.

Den nyetablerede afdelingsledelse i Børne- og Ungdomspsykiatrien består af den ledende overlæge, de tre ambulatorieledere samt afsnitsledende sygeplejerske.
Derudover er der fem behandlingsansvarlige overlæger med hver deres ansvarsområde, samt faggruppelederne, der sikrer koordinationen på tværs af ambulatorierne og sengeafsnit. Der er et selvstændigt børne- og ungdomspsykiatrisk team, der visiterer patienterne, der henvises, afholder afklarende samtaler og har en speciel opgave i samarbejdet med primærsektoren, hvilket vi prioriterer højt.

Dine arbejdsopgaver som overlæge/afdelingslæge, vil først og fremmest bestå i udredning og behandlingsopgaver samt konsulentbistand til samarbejdspartnere først og fremmest i forhold til patienter med angst, depression, OCD og andre lignende tilstande. Dette vil foregå i tæt tværfagligt samarbejde med det øvrige personale. Du vil sammen med ambulatorielederen, den behandlingsansvarlige og den specialeansvarlige overlæge være ansvarlig for at sikre og videreudvikle det faglig niveau i forhold til det øvrige ambulatorium samt sikre en drift med høj faglighed. Du vil indgå i arbejdet med arbejdsorganisering, patient-flow og faglig udvikling igennem supervision, sparring, konferencer og undervisning.

For at bestride stillingen, har vi følgende ønsker til dig som ansøger:
 • at du er uddannet speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller speciallæge i psykiatri
 • at du er fagligt engageret og motiveret til at videreudvikle dig
 • at du er udviklingsorienteret, fleksibel og trives i et tværfagligt samarbejde
 • at du har supervisions- og undervisningserfaring
 • at du har erfaring med konsultativt og forebyggende arbejde
 • at du er uddannet psykoterapeutisk og har erfaring med spiseforstyrrelser
 • at du, såfremt du ikke besidder samtlige ovennævnte kvalifikationer, har interesse for at udvikle disse med henblik på at opnå relevante kompetencer
Som klinik kan vi tilbyde dig:
 • en udviklingsorienteret, dynamisk klinik, der giver dig mulighed for og støtte til faglig- og personlig udvikling
 • en klinik, der vægter kvalitet i såvel behandlingsarbejdet, som i samarbejdet internt og eksternt
 • gode kolleger og et godt arbejdsklima
 • en række spændende udfordringer, og et inspirerende miljø at løse dem i
 • gode muligheder for at fortsætte eller påbegynde forskningsprojekter
 • gode muligheder for at fortsætte eller påbegynde psykoterapeutisk efteruddannelse.  

Der er en mødestruktur i klinikken som helhed, der bevidst støtter både monofaglig og tværfaglig udvikling. Sammen med klinikkens øvrige læger vil du indgå i lægeteamet, som sikrer koordinering af studenterundervisning, samt videre- og efteruddannelse for læger/speciallæger.

Klinikken generelt:
Du bliver en del af en klinik, hvor vi står for at skulle i gang med arbejdet omkring ”Patientens team”, for med en direkte fokuseret strategi at involvere patienten yderligere i sin behandling. Indtil nu har man mest arbejdet med dette i voksenpsykiatrien i Region Nordjylland.
 
Arbejdet i klinikken bygger på psykiatriens overordnerede værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (ITOP). Vi arbejder derfor fokuseret på at styrke fagligheden, det tværfaglige samarbejde internt samt samarbejdet med primærsektoren eksternt. Et meget vigtigt punkt er at sikre hensigtsmæssig balance mellem opgaver og ressourcer, hvilket vil have et stort ledelsesmæssigt fokus.
 
Børne- og Ungdomspsykiatrien samarbejder tæt med en veletableret forskningsenhed, hvor der arbejdes med konkrete forskningsprojekter, international undervisning samt med at stimulere, styrke og synliggøre den børne- og ungdomspsykiatriske forskningsindsats. Der er her fokus på, at forskningen er kliniknær, og at den har relevans i den daglige kliniske praksis.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med FAS.
 
Forud for ansættelse i stillinger, hvor medarbejderen er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes børneattest.

Der er røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland. Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.

Motiveret ansøgning vedlægges relevante bilag, fx autorisationsbeviser, CV, beskrivelse af de 7 kompetencesøjler, dokumentation fra dine tidligere ansættelser, anbefalinger, efteruddannelse o.a.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til konstitueret behandlingsansvarlig overlæge Line Nordahl Larsen, tlf. 97 64 46 16, e-mail: linl@rn.dk, eller ledende overlæge Michala Høgsgaard, tlf. 20 56 63 99, e-mail: m.hoegsgaard@rn.dk

Ansættelse 01.08.18 eller snarest derefter.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt om onsdag d. 20. juni 2018.
 
Funktionsbeskrivelser kan indhentes ved sekretær Berit Hougaard, tlf. 9764 4924 eller e-mail: becoh@rn.dk