Jobbet "Introduktionsreservelæge (8001-32-01-i-02)" er udløbet

Region Nordjylland

Ældremedicin: Læger

Reberbansgade 15, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Introduktionsreservelæge Geriatrisk Speciale
En introduktionsstilling i Intern Medicin; Geriatri ved Aalborg Universitetshospital er ledig pr. 1. oktober 2018. Stillingen omfatter således 12 måneders ansættelse i Geriatrisk Afdeling, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital, Syd.

Her vil du, under hensyntagen til dine kompetencer, deltage i alt forefaldende lægeligt arbejde tilknyttet Geriatrisk Afdeling. Geriatrisk Afdeling er en lille afdeling under forsat opbygning og består af 10 sengepladser på 8V, hvoraf 4 ortogeriatriske. Dertil ambulatorium med fokus på faldudredning, demens og ortogeriatri hos den skrøbelige ældre person.

Du får mulighed for at opnå en bred intern medicinsk viden med fokus på de geriatriske kernepunkter; så som multimorbiditet, polyfarmaci, demens og faldudredning. De lægefaglige konferencer har klart fokus på læring og faglig sparring. Ligeledes er der daglige tværfaglige konferencer på sengeafsnittet med fokus på patienten og optimalt patientflow. Alt efter kompetenceniveau kan du under ansættelsen tilbydes mulighed for medvirken i ambulatoriefunktion og specialevagt.

Geriatrisk Afdeling har ligeledes fokus på forskning og udvikling, og der vil være god mulighed for at deltage i forskning.

Herudover vil du få akut medicinsk erfaring ved at deltage i vores musketér-vagt, en 13-skiftet tilstedeværelsesvagt fælles med Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling. Denne vagt er 2-skiftet og inkluderer modtagende funktion i Akut Modtager Afsnit samt Skadestuen.

Uddannelsesprogram kan rekvireres hos uddannelsesansvarlig overlæge Ausra Cleemann, Geriatrisk Afdeling, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital.