Jobbet "Reservelæge til Klinik for Vækst og Reproduktion" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Juliane Marie Centret  
 
En 1 årig stilling som reservelæge med funktion inden for det medicinsk andrologiske område er ledig til besættelse 1. september 2018 eller snarest herefter ved Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigs-hospitalet. Stillingen er vagtfri med arbejdstid i dagtimerne.  
 
Arbejdsområde:  
I samarbejde med afdelingens øvrige læger vil funktionsområderne blive:  
  • Ambulatoriefunktion for adolescente og voksne patienter med medicinsk andrologiske sygdomme (ud-redning og behandling af mandlig infertilitet, primær og sekundær hypogonadisme, pubertas tarda, gynækomasti mm.).
  • Undersøgelse og rådgivning af patienter henvist til sæddeponering.
  • Medvirke ved afdelingens kliniske undersøgelsesprojekter.  
Klinikken kan tilbyde:  
Ved ansættelse vil opnås et indgående kendskab til andrologiske problemstillinger på tværs af de tradi-tionelle specialeopdelinger, inkl. oplæring i ultralydsskanning af testes. Klinik for Vækst og Reproduk-tion er af European Academy of Androlgy (EAA) anerkendt som ”Andrology Training Center” (se EAA hjemmesiden: http://www.uni-leipzig.de/~eaa/index.html). Stillingen kan bidrage som relevant sideuddannelse til hoveduddannelsesstillinger i relevante specialer. Idet klinikken desuden er yderst forskningsaktiv på internationalt niveau vil mulighed for deltagelse i forskning sideløbende med de kliniske aktiviteter være til stede.  
 
Klinik for Vækst og Reproduktion beskæftiger omkring 90 personer og behandler patienter med medi-cinske sygdomme i de mandlige reproduktionsorganer - såsom ufrugtbarhed og mangelfuld kønshor-monproduktion. Klinikken modtager desuden børn fra hele landet med vækstproblemer og hormonelle sygdomme.  
 
Klinikken har en meget aktiv og tværfaglig forskergruppe med adskillige internationale forskningssam-arbejder med hovedvægten lagt på sædkvalitetsstudier og forstadier til testikelkræft, forekomst af misdannelser i kønsorganer hos børn, samt børns vækst og udvikling. Klinikken råder over flere labora-toriefunktioner; cyto- og histologiske laboratorium - som udfører sædanalyser og undersøgelser af te-stikelvæv, sædbank, hormon¬laboratorium, molekylærbiologisk laboratorium samt et kemisk analytisk laboratorium.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge Niels Jørgensen, telefon 3545 5511 eller e-mail Niels.Joergensen@rh.regionh.dk.  
 
Ansøgningsfrist: mandag d. 25. juni 2018.  
 
Søg stillingen via linket.  
 
Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.  
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.  
 
Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.